Gino Luursen.
Gino Luursen. Foto:

Nederland weer vrij

In maart brandt in de gemeente Arnhem de verkiezingsstrijd los. Forum voor Democratie gaat hierbij een hoofdrol spelen. Niet alleen omdat wij de belangen van de lokale mensen belangrijk vinden, maar ook omdat wij bij uitstek een sterke visie hebben. 

FVD gelooft namelijk in vrijheid en vertrouwen, in kleinschaligheid, directe democratie en gemeentelijke onafhankelijkheid. Wij willen burgers bij de politiek betrekken en hechten grote waarde aan gemeenschapszin.

En deze gemeenschap staat onder vuur. De beleidsmatige 'coronacrisis' houdt ons leven nu al 2 jaar in een totale wurggreep. We zijn afgegleden naar een stand van zaken die twee jaar geleden nog ondenkbaar was. We zagen een ongekende uitbreiding van overheidsbevoegdheden die onze vrije samenleving dreigt weg te vagen. Of het nu een 2G-systeem is, een QR-verplichting of wederom een lockdown, onze vrijheid wordt actief aangevallen.

Op dit punt is de gemeentelijke politiek niet veel meer dan een doorgeefluik van landelijk beleid. Hoe onrechtvaardig de decreten vanuit Den Haag ook mogen zijn, de gemeente zal haar BOA's klaarzetten om dit beleid uit te voeren.

"Wij willen strijdbaar zijn; nee durven 
zeggen"

FVD wil in de gemeenteraad een radicaal andere houding innemen. Wij willen strijdbaar zijn; nee durven zeggen. Via alle bestuursorganen - de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale Staten én nu de gemeenteraad - willen wij het destructieve en polariserende coronabeleid tegenhouden en teruggaan naar de vrije samenleving, naar het échte normaal.

www.fvd.nl/forum_voor_democratie_in_arnhem

Afbeelding