Kwikstart app voor kwetsbare jongeren

Vervolg van voorpagina

"De meeste dakloze jongeren hebben een verleden in de jeugdzorg. Daarom is nu in de contracten met jeugdzorgaanbieders vastgelegd dat zij met elke jongere een toekomstplan opstellen om de jongere voor te bereiden op uitstroom uit jeugdzorg. Loslaten gebeurt vervolgens pas als de situatie van de jongere stabiel is."

Jeugdzorgaanbieders worden ook betrokken bij nieuwe wooninitiatieven. Een voorbeeld hiervan is Kamers met Aandacht, speciaal voor jongeren die uitstromen uit jeugdzorg en nog een steuntje in de rug nodig hebben bij het zelfstandig wonen.

Ambitie

Een belangrijke ambitie van het actieprogramma was dat jongeren niet langer dan 3 maanden in de opvang verblijven. Daarom wordt tijdens het verblijf in de opvang direct gestart met kijken waarbij de jongere hulp en begeleiding nodig heeft. Dat dit succesvol gebeurt concludeert ook het landelijk jongerenpanel van het actieprogramma: “Binnen de opvang zijn trajectbegeleiders werkzaam die fungeren als jongerenregisseur. We kunnen andere gemeenten alleen maar adviseren: kijk af van Arnhem!”

Kwetsbare jongeren beschikken vaak niet over een netwerk dat hen voedt met goede informatie als zij 18 worden. Omdat die informatie juist heel belangrijk is voor deze doelgroep, introduceerde Arnhem de Kwikstart app, met daarin ook een pagina met specifieke Arnhemse informatie. 
De informatie is bedoeld voor jongeren, maar ook geschikt voor ouders of hulpverleners. In de app staat informatie over geldzaken, school, wonen, gezondheid, werk, verzekeren, rechten en plichten. Voor de lokale informatie in de Kwikstart app ontving Arnhem ook complimenten van het landelijke jongerenpanel.