Aantal dak- en thuisloze jongeren in gemeente Arnhem daalt

ARNHEM - Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Arnhem is sinds 2019 gedaald. 

Ruim 80% van de dakloze jongeren in de opvang stroomt daar binnen drie maanden weer uit. Dit zijn belangrijke resultaten van het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van VWS waaraan Arnhem als één van de 14 pilotgemeenten deelnam. 

Het landelijke actieprogramma liep van 2019 tot en met 2021. Arnhem wil de succesvolle aanpak ook in 2022 voortzetten. Wethouder Martien Louwers (maatschappelijke opvang): ”De opvang voor dak- en thuisloze jongeren is in Arnhem goed geregeld. Door een mystery guest-onderzoek van het landelijke jongerenpanel kregen we daar zelfs een prijs voor: vindbaar, flexibel, vriendelijke ontvangst en snel een bed, ook na 17 uur. Een mooi compliment voor het Jonahuis. Maar eigenlijk willen we voorkomen dat jongeren in de opvang terecht komen. We hebben daarom in het actieprogramma vooral samen met de jongeren gekeken waar zij tegenaan lopen en wat beter kan.”
Lees verder op pagina 15: Kwikstart app voor kwetsbare jongeren