Cathelijne Bouwkamp. (Foto: Ans Dekkers Fotogravin)
Cathelijne Bouwkamp. (Foto: Ans Dekkers Fotogravin) Foto:

Kiezen voor eerlijke, duurzame en inclusieve stad

Beste Arnhemmer, op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan staat de toekomst van onze stad op het stembiljet. Wij kiezen voor een eerlijke, duurzame en inclusieve stad. Jij ook?

GroenLinks werkt hard aan:

· Een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. We investeren in isolatie en zonnepanelen. We helpen mensen in energiearmoede. Iedereen moet de energierekening kunnen betalen.

· Een betaalbare woning voor iedereen. We bouwen meer woningen, ook voor starters, ouderen en gezinnen. We pakken huisjesmelkers aan en leggen speculanten en beleggers aan banden. Huizen zijn om in te wonen en niet om rijk van te worden.

· Een stad zonder armoede en schulden. We bestrijden armoede en helpen mensen aan werk. Iedereen moet kunnen rondkomen en in Arnhem mag geen kind opgroeien in armoede.

"Een stad waar je kan zijn wie je bent" 

· Een stad waar je kan zijn wie je bent. Waar helemaal geen plek is voor uitsluiting, racisme en discriminatie. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich in Arnhem thuis voelt.
· Een groene en gezonde leefomgeving. We vergoenen de stad radicaal. Er komt meer ruimte voor groen en we investeren in bomen, fietspaden en schone lucht. We zorgen voor meer biodiversiteit en natuurlijke koelte tijdens hete zomers.

Kies samen met ons voor duurzame, eerlijke en inclusieve oplossingen. Samen veranderen we Arnhem.

Stem 16 maart GroenLinks. 

www.arnhem.groenlinks.nl

Afbeelding