Lijsttrekker Steffenie Pape.
Lijsttrekker Steffenie Pape.

Wat kies jij voor Arnhem?

Er is veel kennis en ervaring buiten het stadhuis. Kennis en ervaring van Arnhemmers, bewoners, vrijwilligers en ondernemers. Van sporters, cultuurliefhebbers, onderwijskenners en bezoekers van onze mooie stad. We hebben jouw input hard nodig. 

En daarom zijn we veel te vinden in de stad, in wijken, bij bedrijven en organisaties. Want daar gebeurt het en dat nemen we mee naar het stadhuis. Dat is waar VVD Arnhem voor staat: de politiek is er voor de stad.

De VVD kiest voor een aantrekkelijke, veilige stad door te investeren in het verdubbelen van handhavers om overlast aan te pakken en extra geld vrij te maken voor onderhoud van straten en stoepen.

Waar te hard rijden normaal lijkt te zijn, gaan we samen met politie en bewoners op zoek naar een goede aanpak.

Ook kiest de VVD voor ruimte om te ondernemen, we moeten ondernemers niet pesten met regeltjes. De overheid is er om te ondersteunen en zo te faciliteren dat ze kunnen ondernemen.

Door de VVD is de OZB de afgelopen jaren bevroren, zodat we weer een beetje op een normaal niveau terecht zijn gekomen. Dat willen we zo houden. We verhogen de OZB niet.

Nieuwsgierig naar al onze plannen? Kijk op www.vvdarnhem.nl/verkiezingsprogramma. 

Voor vragen of wil je in gesprek: fractie@vvdarnhem.nl.

16 maart KIES VVD Arnhem

Afbeelding