Het team van D66 Arnhem. In het midden (met bril) lijsttrekker Mattijs Loor.
Het team van D66 Arnhem. In het midden (met bril) lijsttrekker Mattijs Loor. Foto:

We willen een stad waar je je vrij en thuis voelt

Meer goede woningen, gelijke kansen en een duurzame toekomst. We willen een open en transparant stadsbestuur en een stad waar je je vrij en thuis voelt.


Meer goede woningen

De groeiende behoefte aan betaalbare woningen vraagt om ingrijpende keuzes. D66 kiest voor verdichting. We bouwen die woningen die het hardste nodig zijn, in aantrekkelijke, groene buurten. 

Zo stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt. D66 wil sterke en diverse wijken: een goede mix van woningen voor alle Arnhemmers.
Gelijke kansen voor iedereen
Gelijke kansen voor Arnhemmers beginnen op school. D66 kiest voor het allerbeste onderwijs. Zo kunnen alle kinderen het beste uit zichzelf halen, ook als de thuissituatie minder gunstig is. We willen zo veel mogelijk inwoners aan het werk krijgen en houden. En we blijven in Arnhem naar elkaar omkijken: met de best passende zorg als dat nodig is.

"Laat iedereen vrij, maar niemand vallen" 

Duurzame toekomst 

D66 zet in op energiebesparing en verduurzaming. We helpen inwoners om hun huis te isoleren en kiezen voor zonne-energie op daken en windmolens. Wateroverlast en hitte gaan we tegen met meer groen. 

We stimuleren het OV en maken van Arnhem een echte fietsstad. Voetgangers en fietsers gaan voor op auto’s, en straten en pleinen maken we zo groen mogelijk. We maken Arnhem klaar voor de toekomst!

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Stem D66!
arnhem.d66.nl

Afbeelding