De top 6 van de Arnhemse Ouderen Partij (AOP). Rechts vooraan lijsttrekker Nico Wiggers.
De top 6 van de Arnhemse Ouderen Partij (AOP). Rechts vooraan lijsttrekker Nico Wiggers.

Gemeente moet beter luisteren

Opnieuw doet de Arnhemse Ouderen Partij (AOP) mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en vindt dat het roer om moet.

We willen dat er beter naar de wensen van de Arnhemse inwoners geluisterd wordt. Teveel wordt door ambtenaren bepaald. Ons voorstel om inwoners via het wijkplatform zelf keuzes te laten maken is afgewezen; ook Arnhem Centraal, die zegt zoveel op te hebben met burgerparticipatie.

Burgerforum

Daarom heeft de AOP als enige partij een Burgerforum ingesteld. Het Burgerforum bespreekt onderwerpen en adviseert de AOP fractie over het in te nemen standpunt. Dat werkt. Ook in de toekomst willen wij dat inwoners en mensen die studeren of werken in de stad meepraten in het Burgerforum. Een maximale vorm van directe democratie.

"Voor ons geen ‘achterkamertjes afspraken"

Wat we willen? Het roer om. Geen 90 miljoen euro voor een schouwburg en 10 miljoen euro voor de Blauwe Golven, maar meer geld naar armoedebestrijding.

En afval? Gewoon één bak en scheiden achteraf. Raar dat een tweepersoonshuishouden evenveel betaalt als een (groot)gezin. 
De kraakwagen terug en geen dumpingen van afval bij ondergrondse containers.

Verder voor ons geen ‘achterkamertjes afspraken’ meer, maar bespreking van zaken in het openbaar. We zijn voor transparant overleg, transparant besturen en transparante afspraken. Wij willen graag dat u weet waar wij voor staan en waar wij tegen zijn.

Info/app via 06-53384983.

Afbeelding