Het team van CU Arnhem. In het midden Nathalie Nede.
Het team van CU Arnhem. In het midden Nathalie Nede. Foto:

Wat…,ik? Stemmen op de ChristenUnie?

Je weet niet wat je moet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus vul je een kieswijzer in. Tot je verbazing is de uitslag: de ChristenUnie. Hoe kan dat nou? Ik ben toch geen christen? Voor kiezers die geen christen zijn, lijkt er een drempel te zijn om toch op een christelijke partij te gaan stemmen. 

Nathalie Nede, lijsttrekker voor de ChristenUnie in Arnhem: “Het christelijk geloof is de basis voor onze politiek. Maar we zetten ons in voor zaken die voor iedereen van belang zijn." 

"De onderwerpen waarvoor we ons in Arnhem de afgelopen jaren hard hebben gemaakt en waarmee we succes hebben geboekt, hadden te maken met een open overheid, een groene stad en recht op een eigen thuis." 

"Daarnaast komen wij op voor mensen die daar hulp bij nodig hebben door het tegengaan van armoede en het werken aan een toegankelijke stad, waarin gelijkwaardigheid centraal staat." De ChristenUnie gaat de verkiezingen in met de slogan 'Hoopvol Arnhem'. Nede: “Wij gaan voor de bloei en groei van de stad. Het bouwen van huizen, de zorg voor de schepping en het omzien naar elkaar. Wij zien een hoopvolle toekomst.” 
Website: arnhem.christenunie.nl
Facebook: ChristenUnieArnhem
Twitter: @CUArnhem

Afbeelding