Koken op gas is straks verleden tijd.
Koken op gas is straks verleden tijd. Foto:

Gemeente Arnhem gaat van het gas

Transitievisie warmte geeft richting

wo 17 nov 2021, 12:54

ARNHEM - In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 geen aardgas meer gebruikt wordt om huizen te verwarmen. Omdat het voor iedereen belangrijk is om op tijd te weten waar men aan toe is, stellen alle gemeenten een Transitievisie warmte op. Zo ook de gemeente Arnhem. 

"De Transitievisie geeft op basis van onderzoek aan in welke buurten we denken het eerst de overstap naar een andere warmtebron te kunnen maken en welke mogelijke alternatieven daarvoor beschikbaar zijn. Ook geeft de visie aan welke wijken waarschijnlijk pas later aan de beurt zijn", aldus de gemeente Arnhem. "De visie geeft richting, maar er wordt nog geen besluit genomen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad per wijk of buurt beslissen over het alternatief voor aardgas."

Twee sporenbeleid

"Onze aanpak kent twee sporen, de aanpak per wijk en de aanpak voor heel Arnhem. Welke alternatieven er zijn voor aardgas, heeft de gemeente laten onderzoeken", aldus Cathelijne Bouwkamp, wethouder Duurzaamheid. "In een aantal wijken lijkt een centraal warmtenet een goed alternatief. In die wijken moeten we eerst nog onderzoeken of het haalbaar is en ook onder de juiste voorwaarden kan plaatsvinden. Daar betrekken we uiteraard onze inwoners bij."

"Het jaar 2050 lijkt nog ver weg. Maar als we dan alle Arnhemse woningen van het aardgas af willen hebben, betekent dat dat we nú aan het werk moeten. In een aantal buurten zijn we daar ook al mee begonnen.”

"De afgelopen tijd hebben we in alle wijken gesprekken gevoerd over de wijkgerichte energietransitie en van het gas af gaan. Die gesprekken zullen we blijven voeren. Als gemeente vinden we het belangrijk dat Arnhemmers betrokken zijn bij deze grote opgave. De Transitievisie geeft meer zicht op de keuzes die verder zullen worden uitgewerkt per buurt. Voor bewoners, woningcorporaties en ondernemers is het belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn. Deze visie geeft meer duidelijkheid.”

Tien kansrijke buurten

Arnhem telt tien buurten waar kansen liggen om voor 2030, deels van het aardgas af te gaan. Dit zijn buurten die ofwel een duurzame lokale bron met restwarmte hebben (zoals oppervlaktewater of afvalwater) of geschikt zijn om de overstap te maken via een individuele warmtepompen. De mogelijkheden in de 10 kansrijke buurten zullen worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. 

Deze 10 buurten zijn: Kronenburg, Elderveld-Noord, Hoogkamp en Plattenburg, Saksen Weimar, Nieuw Monnikenhuizen, Stadseiland, Plantagebuurt/Nieuwe Aa, Tuin van Elden en Immerloo. 

Voor vijf onderzoeksgebieden zal verder onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid van een collectief warmtenet in combinatie met isolatie: Centrum e.o., Presikhaaf 3, Geitenkamp, Arnhem-West en Malburgen. Wethouder Bouwkamp: "Als we willen doen wat in het Klimaatakkoord is afgesproken, dan hebben we wel meer steun van het Rijk nodig. Er zijn grote investeringen nodig om deze transitie uit te kunnen voeren. Dat kunnen wij als gemeente niet alleen. Wij roepen het Rijk dan ook op om samen met de gemeenten te zorgen voor een eerlijke warmtetransitie."