Gemeente Arnhem start weer een onderzoek naar de beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de stad.
Gemeente Arnhem start weer een onderzoek naar de beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Foto:

Monitor Leefbare Wijken Arnhem

za 2 okt 2021, 16:23 Algemeen

ARNHEM - Dit weekend start de gemeente Arnhem weer met het onderzoek naar de beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Vanaf 2 oktober ligt bij 16.000 Arnhemmers en uitnodiging met vragenlijst op de mat voor de tweejaarlijkse Monitor Leefbare Wijken (voorheen Monitor Leefbaarheid - en veiligheid). 

De nadruk ligt dit jaar vooral op de leefbaarheid in de directe woonomgeving maar ook andere thema’s krijgen aandacht. De vragen gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals verlichting, afval, groen, voorzieningen, wooncomfort en veiligheid. Verder kunnen specifieke problemen of pluspunten in de wijk aan bod komen, maar ook thema’s als discriminatie, schuldenproblematiek en eenzaamheid. Ook wordt gevraagd naar de ervaren gevolgen van corona. 

Anoniem

Voor het onderzoek zijn uit het bevolkingsregister willekeurig 16.000 Arnhemmers uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Deelname aan het onderzoek is anoniem. Namen en antwoorden worden niet aan elkaar gekoppeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research in opdracht van de gemeente. In wijken waar respons op het onderzoek relatief laag blijkt te zijn, komen onderzoekers van onderzoeksbureau I&O Research de wijk in om interviews af te nemen.

“Het doel van de monitor is om inzicht te krijgen in de beleving van inwoners van hun stad en wijk. De gemeente wil daarmee aanknopingspunten krijgen voor het verbeteringen in de wijken. Arnhem neemt ook deel aan de landelijke veiligheidsmonitor. Het landelijk onderzoek toont straks aan hoe de stad scoort ten opzichte van andere steden, terwijl Arnhem met het eigen onderzoek uitspraken kan doen op wijkniveau. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.”