Produs heeft veel aandacht voor het persoonlijk welbevinden van leerlingen en medewerkers. (Foto: Carlo Stevering)
Produs heeft veel aandacht voor het persoonlijk welbevinden van leerlingen en medewerkers. (Foto: Carlo Stevering) Foto:

Produs in Arnhem-Zuid: geen open dag, wel persoonlijk kennismaken

ARNHEM - Ook Produs kan dit jaar mogelijk geen open dag houden, maar achtstegroepers kunnen kennismaken met de Arnhemse school voor praktijkonderwijs via individuele rondleidingen, gesprekken op school en eventueel minilessen.

Produs is gevestigd in Arnhem-Zuid maar trekt ook leerlingen uit andere plaatsen. Ze kiezen voor Produs vanwege de uitstekende resultaten. De school had het afgelopen schooljaar weer een uitstroom van 100 procent. Alle leerlingen die het PrO-diploma behaalden, hebben nu een baan of zijn begonnen aan een vervolgopleiding.

Kleinschaligheid

De basis van het succes van Produs is kleinschaligheid en de intensieve leerlingbegeleiding. Iedere leerling krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Klassen hebben gemiddeld zestien leerlingen. 

Welbevinden

Locatiedirecteur Rick Broekmans: "Onze focus ligt heel erg op het welbevinden van onze leerlingen, want leerlingen die goed in hun vel zitten, zijn meer gemotiveerd en presteren beter.” Het motto van Produs is ‘leren door te doen'. Er zijn veel praktijkvakken en stages. In de onderbouw gaan leerlingen steeds meer de school uit voor projecten. Broekmans: "Dat noemen we ‘leren in de echte wereld'. De nadruk ligt in de eerste en de tweede klas op iets doen voor een ander.”

Entreediploma

In de bovenbouw volgen de leerlingen een ‘branchegerichte’ opleiding in één van de vijf sectoren die Produs aanbiedt: horeca, groen, zorg, techniek en detailhandel. Een aantal leerlingen behaalt binnen Produs het Entreediploma van het mbo.

Meer informatie

Info: www.kiesjenieuweschool.nl of maak een afspraak voor persoonlijk gesprek, individuele rondleiding of miniles via 026 - 320 88 30 of info@produsarnhem.nl.