Ga stemmen!
Ga stemmen! Foto:

Vervroegd stemmen bij verkiezingen 2022

ARNHEM - De gemeenteraad zet zich in voor de kwaliteit van de stad: zijn er genoeg voorzieningen, is de stad schoon en veilig, wordt er genoeg gebouwd? 

"De gemeenteraad bepaalt in grote lijnen wat er in de stad gebeurt en burgemeester en wethouders voeren het beleid uit. De gemeenteraad controleert of ze dat op de goede manier doen", vermeldt de gemeente op de eigen website.

Twaalf partijen

De huidige gemeenteraad bestaat uit 12 partijen: GroenLinks (7 zetels); VVD (6); D66 (5); PvdA (4); SP (3); Arnhem Centraal (3);  Partij voor de Dieren (2); CDA (2); DENK - Verenigd Arnhem (2); PVV (2); ChristenUnie (2) en Arnhemse Ouderen Partij (1).  
Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en wethouders. Het Arnhemse college heeft 6 wethouders: 2 van GroenLinks, 2 van VVD, 1 van Arnhem Centraal en 1 van PvdA.

Eens in de vier jaar wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het stembureau is woensdag 16 maart open van 07.30 tot 21.00 uur. Dit jaar is het mogelijkheid om vervroegd te stemmen.Om dat vervroegd stemmen mogelijk te maken, opent in elke gemeente een aantal stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart. Op die twee dagen kan worden gestemd tussen 07.30 en 21.00 uur.  

De oude gemeenteraad treedt af en de nieuwe gemeenteraad treedt aan op woensdag 30 maart 2022.  

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). 

Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht. 

Afbeelding