Lijsttrekker Klaartje Koorn. (Foto: LOUS&ZO)
Lijsttrekker Klaartje Koorn. (Foto: LOUS&ZO)

Allemaal Arnhemmers

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn geen gewone verkiezingen. Arnhemmers krijgen op 16 maart de keuze voor welke stad ze kiezen. Voor een stad van twee snelheden, wat Arnhem helaas steeds meer lijkt te worden? Of voor een stad waarin alle inwoners Arnhemmers zijn? 

Het CDA kiest voor dat laatste. Voor één Arnhem, of je nu aan de zuid- of aan de noordkant van de Rijn woont. 
Voor een stad waarin we iedereen gelijk behandelen, maar er soms best wat meer aandacht mag zijn voor plekken waar het minder gaat. Daarom investeren we vooral in die wijken die dat nodig hebben.
Met jonge en enthousiaste kandidaten staat het CDA de komende vier jaar voor:
• Een veilig en leefbaar Arnhem. Met betere aanpak van kleine criminaliteit én van verkeersoverlast in de wijken. Maar ook voor vergroening van de singels in het centrum.

• Een sociaal Arnhem, waarin we inzetten op Verlengde Schooldagen, kleinere klassen én verschuiving van geld van zorg achteraf naar meer preventie. 

• Een ondernemend en aantrekkelijk Arnhem, waarin we de toeristenbelasting afschaffen, typerende evenementen meer geld geven én inzetten op economische ontwikkeling van Arnhem-Zuid. 

Een stem op het CDA is een stem op een stad waarin we het samen doen. Met wijkteams, verenigingen, mantelzorgers en vrijwilligers. Allemaal Arnhemmers die samen Arnhem maken!

Herkent u zich hierin? Stem dan 16 maart op het CDA Arnhem! 

Afbeelding