Rijnstate ziekenhuis leidt onderzoek naar invoering van multidisciplinair overleg

ARNHEM - Rijnstate heeft een subsidie van 1,2 miljoen euro ontvangen voor onderzoek naar de invoering van multidisciplinair overleg vóórdat een operatie plaatsvindt voor patiënten met een hoog operatierisico. 

De vakgroep Anesthesiologie van het ziekenhuis in Arnhem gaat dit onderzoek de komende 4 jaar uitvoeren in 14 ziekenhuizen. Het onderzoek wordt geleid door Rijnstate in samenwerking met het UMCU, Amsterdam MC, UMCG, MUMC en de Universiteit Twente. 

Doel van het onderzoek is om de toegevoegde waarde van het multidisciplinaire overleg vóór een operatie (preoperatieve MDO’s) te onderzoeken. Deze teams bestaan uit meerdere artsen en verpleegkundigen uit verschillende disciplines, die een extra bespreking voeren vóórdat een eventuele operatie bij een hoog-risico patiënt plaatsvindt. Zij bespreken de verbetering van de gezondheidssituatie voor de operatie en eventuele alternatieve behandelingen voor niet-hartchirurgische patiënten die een operatie zouden moeten ondergaan en daarbij een hoog risico op complicaties lopen. 

In sommige Nederlandse ziekenhuizen vinden al preoperatieve MDO’s plaats maar in andere ziekenhuizen (nog) niet. In dit onderzoek wordt onderzocht of het invoeren van preoperatieve MDO’s voor hoog-risico operatiepatiënten leidt tot minder complicaties, minder of andere behandelingen, en of het op de lange termijn net zo goed of beter met de patiënten gaat. Naast lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven van patiënten worden ook de kosten in kaart gebracht. 
Er worden meer dan 1100 patiënten uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. Elke patiënt vult gedurende een jaar meerdere keren een vragenlijst in. Er worden alleen patiënten uitgenodigd in ziekenhuizen waar nu nog geen MDO's plaatsvinden en waar gedurende het onderzoek MDO's geïmplementeerd worden.

www.rijnstate.nl. 


Als er nog geen MDO is, spreken de chirurg en de anesthesioloog vaak afzonderlijk met de patiënt voorafgaand aan de operatie. Na implementatie van het preoperatief MDO wordt de beste behandeling voor een hoog risico operatiepatiënt gezamenlijk besproken met meerdere betrokken zorgverleners. Op deze manier kunnen twee situaties met elkaar worden vergeleken: de situatie zonder preoperatief MDO en de situatie met MDO en kunnen uitspraken worden gedaan over de toegevoegde waarde ervan.

Deelnemende partijen

Aan het onderzoek nemen de volgende ziekenhuizen deel: Maastricht Universitair Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen, HAGA ziekenhuis, Zuyderland ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Deventer ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Ikazia ziekenhuis, Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis, Gelre ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en Ziekenhuis Rivierenland.