Wilde zwijnen voelen zich thuis in Nationaal Park De Hoge Veluwe.
Wilde zwijnen voelen zich thuis in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Foto:

Het Nationale Park De Hoge Veluwe
verwelkomt in 2021 500.000 bezoekers

REGIO - Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft in 2021 haar doel behaald. Er was in de begroting uitgegaan van een bezoekersaantal van 500.000, een aantal dat op de laatste dag van het jaar werd gerealiseerd.

Lang leek het doel van een half miljoen betalende bezoekers goed haalbaar maar coronamaatregelen gooide roet in het eten. Onder andere door tijdens de verlengde kerstvakantie kinderen voor half geld toegang tot het Park te bieden en door afhaallocaties van de horeca geopend te houden wist het Park alsnog, alhoewel met hakken over de sloot, haar doel te behalen.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is voor haar voortbestaan vrijwel geheel afhankelijk van betalende bezoekers. Dankzij de ruim 500.000 bezoekers in 2021 wordt het Park in staat gesteld om de 5.400 ha aan unieke natuur en bijzondere landschappen (bos, heide, vennen en stuifzand) met de daarbij behorende zeldzame fauna en flora te beheren en beschermen. 

Het Park herbergt uiterst zeldzame Rode Lijst-soorten. Daarnaast blijft het Park innoveren op het gebied van goede recreatieve voorzieningen en een aantrekkelijk aanbod van evenementen en activiteiten.
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland en voert een grotendeels (90%) subsidieonafhankelijke exploitatie.


Samen met het Jachthuis Sint Hubertus, het natuurmuseum Museonder, het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin vormt het Park een unieke en (inter)nationaal befaamde combinatie van natuur, kunst en architectuur.

 

Zonering en beheer

De kwaliteit van de Parkbeleving wordt gedragen door de aanwezige landschappen en natuur. Andersom geldt dat de bijzondere natuur juist in stand gehouden kan worden met de inkomsten uit het bezoek.

Het Park werkt daarom al jaren op basis van een goede balans tussen ecologie en economie, waarbij een heldere zonering van groot belang is. De zonering is gebaseerd op de belangrijkste natuurwaarden. Het overgrote deel van het Park valt onder de rustige zone, waar bezoekers het landschap kunnen ervaren met ongestoorde vergezichten. Het gebied rondom het centrum met het Museonder (ondergronds museum) en het Park Paviljoen met restaurant en Parkwinkel en het midden in het Park gelegen Kröller-Müller Museum is veruit het drukst. Wandelingen en activiteiten starten hier.

Door wegen af te waarderen en bezoekers te concentreren in het centrum blijft de rust gewaarborgd en vindt er minder verstoring plaats in de rustige zones. Daarnaast worden het bos en de open landschappen regulier onderhouden met als doel de biodiversiteit te verbeteren.