Start coronavaccinatie voor 5-12 jarigen

Algemeen Kort nieuws

ARNHEM - Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen vanaf dinsdag 18 januari ook een coronavaccinatie krijgen. Het RIVM verstuurt de uitnodigingen naar verwachting tussen 18 en 22 januari. Ouders kunnen zodra zij de brief hebben ontvangen de GGD bellen om een afspraak te maken voor hun kind. 

De kinderen krijgen 2 prikken met een kinderdosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin. GGD Gelderland-Midden verzorgt de vaccinaties voor kinderen dagelijks in Arnhem, Duiven en Ede. En op woensdagmiddag in Voorthuizen.

Kinderen komen altijd samen met een ouder of verzorger naar de vaccinatielocatie. De GGD neemt ruim de tijd voor het vaccineren van kinderen, zodat er voldoende aandacht is voor hen. Vaccineren van kinderen kan in de regio Gelderland-Midden alléén op afspraak. In Arnhem (Papendal), Ede (De Reehorst) en Duiven (Centerpoort-Zuid) dagelijks van 08.00-20.00 uur. En op woensdag in Voorthuizen (’t Trefpunt) van 12.00 tot 18.00 uur.

Bij kinderen onder de 12 jaar beslissen de ouders of zij hun kind(eren) wel of niet laten vaccineren. Het is erg belangrijk dat ouders voor hun kinderen een goede afweging kunnen maken. Daarom geeft de GGD Gelderland-Midden de komende tijd zoveel mogelijk handvatten en informatie via haar website.

Toestemming ouders

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig. Daarom is het nodig dat er één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. De ouder/verzorger die niet meekomt, is wel geïnformeerd en heeft ook toestemming gegeven voor de vaccinatie. Op de priklocatie wordt daarom eerst gevraagd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Als een kind geen ID-bewijs heeft, dan kan legitimatie plaatsvinden via het BSN op de zorgverzekeringspas/polis.

“De coronavaccinatie kan ernstige ziekte en ziekenhuisopname bij kinderen voorkomen. Maar ook langdurige klachten (Long COVID) na besmetting met het coronavirus. Bovendien helpt de coronavaccinatie de verspreiding van het virus te beperken”, aldus GGD Gelderland-Midden.