Vertegenwoordigers van de drie wijkverenigingen, Kunst in de Publieke Ruimte en Rozet bijeen. (Foto: Zefanja Hoogers)
Vertegenwoordigers van de drie wijkverenigingen, Kunst in de Publieke Ruimte en Rozet bijeen. (Foto: Zefanja Hoogers) Foto:

Jubilarissen schenken bijzonder cadeau

Gezamenlijke presentatie kunst- en cultuurroute

ARNHEM - De wijkvereniging van de Burgemeesterswijk bestond vorig jaar 40 jaar. Vanwege de coronamaatregelen waren er toen geen mogelijkheden om dat veertigjarig bestaan groots te vieren. Dit jaar slaan drie jubilerende wijkverenigingen de handen ineen en presenteren gezamenlijk een kunst- en cultuurroute. 

"Toen de kans voorbij kwam om met stichting Kunst in de Publieke Ruimte een fiets- en wandelroute door de wijk samen te stellen - en daarmee alsnog stil te staan bij ons jubileum - was het logisch om daar andere wijkverenigingen bij te trekken", aldus wijkvereniging Burgemeesterswijk. Er werd contact gezocht met de ook jubilerende wijkverenigingen De Penseelstreek en Transvaalbuurt. "En wie jarig is trakteert." Onlangs ontmoette een aantal bestuursleden elkaar in Park Sonsbeek, om de gezamenlijke publicatie te lanceren. 

Drie jarigen

De kleinste wijkvereniging, de Transvaalbuurt, jubileerde ook vorig jaar maar ook daar was het in 2020 stil rondom het veertigjarig bestaan. De Penseelstreek bestaat dit jaar als vereniging 25 jaar en omdat de coronamaatregelen deze zomer wat waren versoepeld , kon die vereniging afgelopen september redelijk feestelijk uitpakken. 

Het boekje is mogelijk gemaakt met gelden uit de verenigingskassen en mede gefinancierd door de gemeente Arnhem. Rozet verzorgde de vormgeving. De route voert de wandelaar en fietser langs 92 kunstwerken en (rijks) monumenten in de drie jubilerende wijken en de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem. Het boekje wordt huis aan huis verspreid in de drie wijken en ligt voor andere belangstellenden ook bij Rozet en Molenplaats Sonsbeek - zolang de voorraad strekt.

Elf routes

De kunst- en architectuurroute is samengesteld door Theo Brink. Hij is momenteel met de zevende Arnhemse kunst- en cultuurroute bezig en wel voor de wijk Sint Marten/Sonsbeek. Op stapel staan dan nog vier routes van dezelfde vormgevershand in samenwerking met Rozet.


V.l.n.r. Mark Elders (Penseelstreek), Theo Brink (Kunst in de Publiek Ruimte), Hanneke Nagel en (er onder) Gerard Slag (Burgemeesterswijk), Ineke Tegelaar (Rozet), Henk Brendel   en Christiaan Zeevenbergen (Transvaalwijk)