Het aanbieden van het manifest 'Grip op Beweging'
Het aanbieden van het manifest 'Grip op Beweging' Foto: Chiel Eijt

Platform Binnenstad Arnhem lanceert plan: ‘Nú investeren in een aantrekkelijke binnenstad’

Algemeen

ARNHEM - Platform Binnenstad Arnhem (PBA) heeft deze week het manifest ‘Grip op Beweging’ aangeboden aan de Arnhemse wethouders Bob Roelofs en Jan van Dellen en Gelders gedeputeerde Christiane van der Wal. “Het is een plan met visie, kader, ideeën en acties voor een mooie, interessante en toekomstbestendige binnenstad’, aldus PBA. “Een plan voor de middellange termijn én de korte termijn. De gemeente Arnhem ziet het plan als bron voor bestemmingsplan, investeringsagenda en actieprogramma voor de komende vier jaar en verder.” 

“We werken toe naar een compacter kernwinkelgebied om te voorkomen dat de binnenstad een gatenkaas wordt. Dat betekent dat we voor een rijk aanbod voor bewoners en bezoekers meer willen werken vanuit de kwartieren in en vlakbij de binnenstad”, aldus PBA. “Hiervoor zijn soms stevige ingrepen nodig.” 

PBA vindt dat er nog veel te veel verkeer door de straten van de binnenstad rijdt. “We zetten ons in om de CO-2 reductiedoelen te realiseren en de binnenstad terug te geven aan de bewoner en bezoeker. We werken samen in een projectgroep om hier handen en voeten aan te geven en roepen de politiek op hierin mee te gaan investeren door organisatiekracht te regelen en flankerend beleid te maken. De distributie van goederen en het afvoeren van afval kan en moet schoner en met minder verkeersbewegingen.” 

Top 10

“Zonder actie nú dreigt Arnhem structureel in het tweede echelon van Nederlandse steden te belanden”, aldus PBA. “Onze stad, eerder beste binnenstad van Nederland, hoort in de top 10. We zien de leegstand toenemen en winkelketens verdwijnen. Nu de coronasteun afneemt, zullen meer zaken het moeilijk krijgen. Gemeente en Platform Binnenstad Arnhem willen dat voorkomen door te investeren in een aantrekkelijke binnenstad.”

PBA pleit voor nú investeren op transformatie van vastgoed, in klimaatadaptie, meer groen en verkoeling; in creativiteit, zichtbaar en voelbaar; in ondersteuning van ondernemers en in openbare ruimte en de geschiedenis van de stad meer laten ervaren. 

Place to meet

“Doel is dat de bezoeker van Arnhem hier graag wil zijn, geprikkeld en verwend wordt en mooie verhalen hoort. Een stad met interessante dwaalroutes, verkoelend groen, leisure en kunst. Versterken van het onderscheidend vermogen en bezoekers langer, liefst meerdaags hier houden. We investeren samen: PBA en haar partners, gemeente Arnhem, provincie, Ondernemingsfonds Arnhem en andere financiers.” 

“Onze lijn: onze binnenstad wordt veel meer dan een place to buy. We moeten de binnenstad ontwikkelen tot een place to meet rond de Arnhemse kernwaarden groen, creatief en vrij. De binnenstad is het visitekaartje van de stad en dus wil je de kernwaarden meer terugzien en proeven in de Arnhemse binnenstad.” 

www.binnenstadarnhem.nl/manifest