Lotgenotengroep voor mensen die hun partner verloren

Algemeen Kort nieuws

ARNHEM - Onder begeleiding van twee ervaren vrijwilligers van Humanitas, afdeling Samen Sterker in Arnhem, start in januari 2022 weer een lotgenotengroep voor mensen die hun partner hebben verloren. De groepsgrootte wordt beperkt gehouden zodat de deelnemers ruimschoots tijd en ruimte krijgen om hun ervaringen te delen met de groep. 

“Je herkent bij de ander wat jij ook hebt doorgemaakt, of je ziet een andere invalshoek. We luisteren naar elkaar zonder oordeel. We praten met elkaar aan de hand van thema’s. Moeilijke onderwerpen gaan we niet uit de weg. Hoe fijn is het om over hem of haar te mogen praten die je zo vreselijk mist”, aldus Humanitas.

Er komen 8 bijeenkomsten van 2½  uur per keer die plaatsvinden in een huiselijke omgeving. De begeleiders komen vooraf bij de deelnemers thuis voor een intake/kennismakingsgesprek. Gezamenlijk wordt bekeken of de groep voor jou geschikt is. Aanmelden via Samen Sterker Humanitas, tel. 06 -57290576. Deelname is gratis.