Samenwerking Hogeschool en Onze Huisartsen om gekwalificeerd zorgpersoneel op te leiden

Algemeen Kort nieuws

ARNHEM - De zorgcoöperatie Onze Huisartsen regio Arnhem en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Met deze samenwerking willen zij voorzien in de behoefte van goed gekwalificeerd zorgpersoneel. 

Goed zorgpersoneel is essentieel in deze tijd. Daarom hebben de CHE en Onze Huisartsen regio Arnhem afspraken gemaakt over structurele samenwerking. De CHE biedt de post-hbo opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ) en Onze Huisartsen ondersteunt de studenten met actieve bemiddeling in de zoektocht naar een stageplaats. 

Danielle Verboom, opleidingscoördinator POH-GGZ van de CHE: “De CHE zorgt voor een goede opleiding met passende begeleiding en Onze Huisartsen helpt onze studenten een stageplaats te vinden. Inhoudelijke stagebegeleiding vindt zowel vanuit de CHE als vanuit de huisartsen plaats. Zo zorgen we ervoor dat alle startende POH GGZ studenten een passende leerplek vinden en uiteindelijk een mooie bijdrage kunnen leveren aan de zorg die nu zo nodig is.” Op 25 januari 2022 start een nieuwe groep met deze opleiding en zij kunnen rekenen op een passende stageplek dankzij Onze Huisartsen. 

Zorgcoöperatie 

Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem. “Onze Huisartsen maakt toegankelijke en goede huisartsgeneeskundige zorg mogelijk voor patiënten in de regio, waarbij de organisatie onder andere het centrale gezicht en aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg is. Ze ondersteunen en versterken de positie van de huisarts. Daardoor blijft het beroep van huisarts altijd uitvoerbaar, aantrekkelijk, actueel en toekomstbestendig. Bovendien blijft de huisartspraktijk herkenbaar en toegankelijk voor de patiënt en overige stakeholders”, aldus de zorgcoöperatie.