Foto: Pixabay

Drone houdt vanuit de lucht milieuregels in de gaten

  Nieuwsflits

Vanaf dit najaar zet de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) een drone in om toezicht te houden vanuit de lucht. Het is de eerste omgevingsdienst in Gelderland die dit doet.

ARNHEM - Met de warmtebeelden die de drone maakt kan bijvoorbeeld de broei in een berg afval opgespoord worden, zodat tijdig kan worden opgetreden. Met gps-metingen is ook exact vast te stellen hoeveel kubieke meters opslag een bedrijf op het terrein heeft liggen. “We hebben als toezichthouder veel ervaring met inschatten hoeveel er op een terrein ligt. De ervaring leert dat eerder meer dan minder opgeslagen wordt. Maar met de drone kunnen we, ook in het belang van het bedrijf, veel preciezer meten of het bedrijf zich aan de regels houdt”, zegt dronepiloot Christian Kok.

Voorwaarden

Het vliegen met een drone is in Nederland aan strikte voorwaarden gebonden. “We kunnen niet zomaar de lucht in”, zegt Kok. “We mogen niet overal vliegen. Eerst moeten we zorgen voor de benodigde vergunningen en ontheffingen. Vervolgens maken we voor elke vlucht een vluchtplan. Daarin melden we wat we willen onderzoeken en waar we willen vliegen. We gaan pas de lucht in als uit het vluchtplan blijkt dat de vlucht veilig uitgevoerd kan worden.”

Ook privacy is een belangrijk aspect van toezicht houden vanuit de lucht. Daarom heeft ODRA een soort privacy handboek opgesteld. “Dat is een garantie dat wij verantwoord omgaan met de persoonsgegevens die we met de drone hebben verzameld”, aldus Christian Kok.

Trillingen en emissies

ODRA heeft veel expertise in meten van geluid, trillingen, immissies en emissies. Met de drone kunnen de toezichthouders nu dichtbij de bron een luchtmonster nemen. “We hoeven hiervoor dan niet altijd de pijp in te klimmen. Dat is én veiliger én efficiënter”, zegt Coen Jurcka.

Twee piloten

Coen en Christian zijn de twee ODRA-medewerkers die worden opgeleid om met de nieuwe drone te gaan vliegen. Zij volgen de opleiding die nodig is om ook te mogen vliegen boven industrie- en woongebieden. “We hebben alle bevoegdheden die nodig zijn om als toezichthouder te mogen optreden. Vliegen met een drone biedt hiermee extra mogelijkheden. De informatie die wij ophalen, is ondersteunend aan het reguliere werk”, zegt Coen Jurcka.

Technieken

ODRA zet voor het risicogericht toezicht houden meer eigentijdse technieken in. Naast de drone heeft ODRA een endoscoop camera (om afgesloten ruimtes via minuscule openingen te bekijken), digitale PH meter (waterkwaliteit), wildcamera (om dieren te spotten), een handheld warmtebeeld en trackers (om te kunnen volgen). Deze middelen worden ingezet om voor de reguliere controles te ondersteunend materiaal te verzamelen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden