Sommige Arnhemmers schilderden al hun dak wit. Ook een manier om de hitte in de stad tegen te gaan.
Sommige Arnhemmers schilderden al hun dak wit. Ook een manier om de hitte in de stad tegen te gaan. (Foto: M. Vesters)

Arnhem wapent zich tegen toenemende klimaatverandering

  Nieuwsflits

10 procent minder asfalt, het aanleggen van schaduwroutes en koelteplekken, meer bomen en een nieuwe stadsbrede subsidieregeling. Het zijn enkele plannen uit de Klimaatadaptiestrategie 2020-2030. Het college van burgemeester en wethouders legde het pakket onlangs aan de Arnhemse gemeenteraad voor.

ARNHEM - Hiermee wil Arnhem zich wapenen tegen de toenemende hitte, droogte en hevige regenbuien in de stad.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: "Arnhem loopt voorop als het gaat op het gebied van klimaatadaptie. Om Arnhem klimaatbestendig te krijgen, moeten we samen in de versnelling. Daarom ligt er nu een voorstel waarin we nog meer dan in het verleden samen met onze Arnhemmers en partijen als woningcorporaties, waterschappen, onderwijsinstellingen en het Platform Arnhem Klimaatbestendig extra stappen willen maken."

Wateroverlast

Om wateroverlast door extreme regenbuien te beperken worden verschillende maatregelen voorgesteld. Zo is het de ambitie om de hoeveelheid asfalt en stenen in de stad met 10 procent terug te brengen. Hierdoor kan regenwater direct in de grond worden opgenomen in plaats van in het riool te stromen.

Tegengaan hitte

Om extreme temperaturen het hoofd te bieden worden netwerken van schaduwroutes en koelteplekken gemaakt. Dat gebeurt in de binnenstad, maar ook bij andere ontmoetingsplekken zoals bij winkelcentra. Voor de binnenstad wordt voortgeborduurd op het een project waarbij de afgelopen jaren op meer dan driehonderd plekken groen is toegevoegd. Vooral het toevoegen van bomen en schaduw heeft daarbij prioriteit.

Groen voor steen

Er zijn verder plannen voor de Van Muijlwijkstraat in Arnhem-Noord en het Croydonplein in Arnhem-Zuid. Beide gebieden kenmerken zich nu vooral door de aanwezigheid van veel steen. Door het toevoegen van groen en het slim inrichten van de openbare ruimte moeten ook deze gebieden worden toegerust op de veranderende weersomstandigheden.

Geld voor goede ideeën

Er wordt ook een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Inwoners of ondernemers die een idee hebben om de stad beter bestand te maken tegen hitte, wateroverlast of droogte kunnen de komende drie jaar een beroep doen op de subsidieregeling 'Initiatieven Klimaatadaptatie'. Er is 450.000 euro beschikbaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden