Foto: Shutterstock

Arnhem pompt miljoenen in lokale economie

  Nieuwsflits

De gemeente Arnhem presenteerde deze week een pakket van ruim 19 miljoen euro aan investeringen om sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen. Het extra geld wordt de komende vijf jaar uitgegeven.

ARNHEM - Het grootste deel, ruim 8 miljoen euro, gaat naar extra ondersteuning voor mensen die hun baan zijn verloren door de crisis, zoals omscholing, begeleiding en coaching. Ook wordt ingezet op het voorkomen van schulden bij inwoners die het financieel moeilijk hebben. Gezinnen in langdurige armoede krijgen extra compensatie.

Investeringen

5 miljoen euro wordt gebruikt om al geplande investeringen naar voren te halen. Zo wil de gemeente de woningbouw in Schuytgraaf versnellen, het Croydonplein in Kronenburg en de omgeving Ir. J.P. van Muijlwijkstraat vergroenen. Zo'n 2,7 miljoen euro gaat naar projecten op het gebied van innovatie en vernieuwing.

Tot slot trekt de gemeente ruim 3 miljoen euro uit voor een leefbare en groene stad.

Juist investeren in crisis

De gemeente kiest ervoor om juist in een tijd van recessie te investeren om de economie aan te jagen. Wethouder Ronald Paping: "In tijden van crisis blijven dit soort investeringen vaak achter. Door nu te investeren zorgen we tegen de stroom in voor een lokaal positief economisch effect."

Lokale economie

Corona heeft grote gevolgen voor Arnhem en haar inwoners. Het consumentenvertrouwen daalt, net als het ondernemersvertrouwen. Bijna de helft van de ondernemers verwacht dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. Sommige ondernemers raakten hun bedrijf al kwijt. 

De werkloosheid stijgt en het aantal bijstandsaanvragen neemt toe. Dit herstel- en versterkingsplan moet juist bijdragen aan versterking van de lokale economie om de te verwachten negatieve effecten tegen te gaan en kwetsbare groepen te beschermen.

100 maatregelen

"Vanaf het begin van de crisis hebben we meer dan honderd maatregelen genomen om de gevolgen van corona te bestrijden en verzachten", zegt wethouder Paping. "Zoals laptops voor kinderen en meer ruimte voor horecaterrassen. Maar al die maatregelen zijn op lange termijn niet genoeg. We willen zekerheid en duidelijkheid bieden."

De Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis wordt na vaststelling door de gemeenteraad verwerkt in de Begroting 2021-2024.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden