Foto: Ronald Wilfred Jansen (RWJ-Publishing)

Lezersopinie: Zorgen over bouwen in Meinerswijk

  Nieuwsflits

Arnhem - Ronald Wilfred Jansen is oud-Arnhemmer en maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in het uiterwaardengebied Meinerswerk. Hij schreef er onderstaand opiniestuk over.

Als oud-inwoner van Arnhem na een paar jaar op 8 mei jongstleden het zonovergoten uiterwaardengebied Meinerswijk weer eens bezocht. Het is nog steeds genieten. Zo zag ik een ijsvogel en parende Konikpaarden. Ik zag wel een aantal positieve nieuwe ontwikkelingen. De contouren van het Castellum zijn gereconstrueerd met natuurstenen, her en daar zijn wat educatieve informatieborden met achtergrondinfo en enkele zandwegen zijn verhard, zodat wandelaars en fietsers zich comfortabel door het nog ruige gebied kunnen verplaatsen.

Een roestig kunstwerk in de vorm van een Sherman Tank herinnert aan het oorlogsverleden. Bij het pannenkoekenhuis is een ruime parkeergelegenheid aangelegd voor bezoekers en in het aangrenzende weiland staan boomgaardbomen en loopt een rustiek wandelpad naar Elderveld. 

Ik hoop echter dat het ingrijpen in het natuurlijke landschap niet te ver zal doorschieten. Jammer dat er veel gemaaid is en veel struikgewas langs de beek bij de sluis is weggehaald. Naar de redenen kan ik slechts gissen, maar wel jammer voor de ijsvogel en broedvogels.  Wat me ook opvalt dat een mooie verscholen poel met dekking voor dieren omgeven door bomen voorgoed weg is. 

Wat me verontrust dat op bouwplannen steeds meer huizen staan die men van plan is hier te gaan bouwen. Men zoekt de grenzen. Vaak wordt woningnood als reden aangevoerd door de overheid, maar mogelijk speelt geld ook een grote rol. In de woningmarkt speelt dat nu immers een toonaangevende rol. Het gebied is grotendeels in handen van een projectontwikkelaar en kan men die vertrouwen? 

Als het op gang komt - waarbij ik vooral doel op het wonen aan de Rijn bij de happy few - dan is het risico groot dat het ruige authentieke landschap met haar flora en fauna ernstig schade lijdt. Ik verwacht dat de woningbouw in omgeving steenfabriek zich dan verder zal verspreiden, de overwinterplaats voor ganzen wordt aangetast en de (nachtelijke) rust en donkerte verstoord zal worden. 

Bouwen verstoort de natuur al en als er nieuwe huizen komen, is dat mogelijk een vrijbrief voor nog meer huizen, auto's, nachtlichten, speelplaatsen, parkeerplaatsen, wegen en andere voorzieningen, zoals winkels. Mogelijk dat de rijkere bewoners gaan klagen over bezoekers en er weer aanpassingen volgen. 

Horizonvervuiling is er al buiten het park, zoals de hoogbouw bij het station, maar hoogbouw in Meinerswijk betekent horizonvervuiling in het park. Mogelijk dat verder op Stadsblokken allerlei recreatieve voorzieningen, evenementenlocaties, hotels en horeca uit de grond worden gestampt en aanpassingen om overstromingsgevaar voor de bouwwerken te voorkomen. Dat is jammer, want overstromingsgebieden zijn interessant waadplekken voor vogels. 

De onrust voor de natuur zal verder toenemen als nu afgesloten rustgebieden toegankelijk worden. Het unieke karakter van een ruig gebied waar men zich nog vrij kan voelen en in de modder kan wandelen dreigt verloren te gaan.

Dat strookt niet met het Groene Hart van de stad Arnhem. Ik vraag me af of ja-stemmers van het referendum zich hiervan bewust zijn geweest. Ik hoop dat de pogingen van Kloppend Stadshart en Milieudefensie Arnhem alsnog vruchten afwerken om dit unieke natuurgebied te beschermen. Zodat het een mooi natuurpark blijft voor iedere inwoner en bezoeker van Arnhem. Wat eenmaal verloren gaat komt niet terug.

Ronald Wilfred Jansen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden