<p>Het Arnhemse college van B&W wil de stad &#39;groener, beter en gezonder maken.&#39;&nbsp;</p>

Het Arnhemse college van B&W wil de stad 'groener, beter en gezonder maken.' 

(Foto: indebuurt.nl/arnhem)

Perspectiefnota: investeren in groene en gezonde stad

  Nieuwsflits

ARNHEM - Aan de slag met stadsvernieuwing en leefbaarheid in de wijken. Extra woningen bouwen. Extra investeren in parken en bossen. Schoolgebouwen verbeteren. Dat staat in de perspectiefnota 2022-2025, waarin het college voor de laatste keer in deze coalitieperiode nieuwe plannen en ambities voor de komende jaren presenteert. 

“Voortbordurend op de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis werken we verder aan onze ambities om de stad groener, beter en gezonder te maken. Daarvoor zien we verschillende ambities in samenhang: we verbeteren de leefbaarheid in de wijken door scholing, banen, wegwerken van armoede onder kinderen en het vergroten van de veiligheid met elkaar te verbinden. We verbinden onze ambities op veel meer gebieden. Door groen in de openbare ruimte, sport en gezondheid met elkaar te combineren. Door ondernemers te helpen, zo banen te creëren en daarmee ook de armoede aan te pakken. Door de energietransitie in de wijken met enthousiaste wijkparticipatie aan te pakken. En door te investeren in de economische kracht van de stad met het thema ‘duurzaamheid en energie’ als vlaggenschip. Met deze investeringen zorgen we op korte termijn voor nieuwe werkgelegenheid en voor versterking van de lokale economie”, aldus het college.

Arnhem-Oost aanpak

Arnhem groeit de komende jaren flink: zo’n 16.000 woningen tot 2040. “Deze opgave gaat echter niet alleen over woningbouw. Het vergt een samenhangende aanpak op alle functies die een beroep doen op de ruimte, zoals wonen, werken, ontspannen, ontmoeten, verplaatsen, parkeren, sporten. De woondeal die we in 2020 met de gemeente Nijmegen en het Rijk tekenden, geeft hier een extra impuls aan.”

Belangrijk onderdeel hiervan is een samenhangende aanpak van stadsvernieuwing, waarbij de woningbouwplannen en de verduurzamingsopgave hand in hand gaan om de leefbaarheid van de wijken en de kwaliteit van leven van onze inwoners te verbeteren. “Dit is al in gang gezet onder de noemer Arnhem-Oost aanpak, omdat de wijken waar dit vooral speelt aan de oostkant van Arnhem liggen: Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek. In die wijken zetten we ons extra in zodat inwoners er een goed gerenoveerde, comfortabele en energiezuinige woning krijgen én zodat de maandelijkse energiekosten kunnen dalen. Tegelijk investeren we ook in het welzijn en kansen van inwoners, in banen en in het verbeteren van de wijken die achterop zijn geraakt. Zo maken we de stad beter voor iedereen.”

Extra investeren in de stad

Parken en bossen worden - onder meer door corona - intensiever gebruikt. Alleen Sonsbeek kende in 2020 al 1,8 miljoen bezoekers. “We gaan daarom extra investeren in de bossen en parken. We creëren een budget voor topsportevenementen. Zulke evenementen zijn interessant voor inwoners, bezoekers en bedrijven en bevorderen het vestigingsklimaat. Topsport inspireert bewoners om zelf meer te gaan sporten en bewegen.”

“We reserveren extra geld voor het tegengaan van criminaliteit en mensenhandel. Uit onderzoek blijkt immers dat Arnhem op dat gebied een inhaalslag te maken heeft. We gaan investeren in schoolgebouwen, bijvoorbeeld het verbeteren van de ventilatie of de bouw van een nieuwe locatie voor de GSG Guido in de Geitenkamp. We blijven ons inzetten voor cultuur in de stad. Hoe aantrekkelijker het cultuuraanbod, hoe groter de aantrekkingskracht op bezoekers en toekomstige inwoners.”

“Werk is nog steeds de beste weg uit de armoede. Daarom investeren we in Arnhemmers die direct of indirect worden getroffen door de corona-crisis. Hiervoor hebben we een actieplan ‘Arnhems Actieplan Werk’, waarvoor in de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis geld is gereserveerd.”

Arnhemmers betrekken bij ambities

“Onze ambities bereiken we niet vanaf de tekentafel in het stadhuis. We hebben onze inwoners hiervoor nodig. We móeten aansluiten bij hun beleving, gebruik maken van hun inventiviteit, met aandacht voor tradities en ervaringen in de wijken. We nodigen alle inwoners uit om hun mening te geven en wensen te vertellen.” Dat kan - tot en met 9 mei - via meedenken.arnhem.nl/perspectiefnota

Solide financieel beeld

Arnhem sluit het jaar af met een positief resultaat van € 16,9 miljoen. Een groot deel hiervan wordt aan de algemene reserve toegevoegd. “Daardoor wordt de financiële positie van de gemeente robuuster. De solvabiliteit stijgt naar 19 procent, de weerstandsfactor komt uit op 1,0. De weerstandsfactor drukt uit in hoeverre de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Deze weerstandsfactor is gelijk aan die in de begroting, ondanks de sterke toename van de risico’s, onder meer vanwege corona.”

“Over de jaren 2022-2025 is er een positief saldo en kan er uiteindelijk ook meer aan de algemene reserve worden toegevoegd dan er aan onttrokken wordt. We verwachten dat de solvabiliteit zal stijgen. De weerstandsfactor ontwikkelt zich naar 1,4 in 2025 en in de jaren 2024 en 2025 voegen we meer aan de algemene reserve toe dan in de Begroting 2021 is opgenomen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden