<p>Een groene straat in Schuytgraaf.</p>

Een groene straat in Schuytgraaf.

(Foto: Marleen Michels)

Subsidie om Arnhem klimaatbestendig te maken

  Nieuwsflits

Arnhem - Ronald Bos en Henk Wentink maken onderdeel uit van Team Klimaatadaptatie van gemeente Arnhem. In 2020 heeft de gemeente de nieuwe Subsidieregeling Klimaatadaptatie in het leven geroepen om Arnhemmers te stimuleren hun leefomgeving klimaatbestendig te maken. Ronald en Henk geven advies en beoordelen de subsidieaanvragen.

Je kunt aanspraak maken op de Subsidieregeling Klimaatadaptatie als je zogeheten klimaatadaptieve maatregelen neemt zoals het aanleggen van een groen dak of een geveltuin, of wanneer je de regenpijp afkoppelt. De hoogte van de subsidie varieert per gebied. In focusgebieden krijg je tot 65% subsidie. Je krijgt maximaal 50% subsidie bij maatregelen in een brongebied, hitteplek, een plek waar zich wateroverlast voordoet of een plek die gevoelig is voor droogte. Voor alle overige gebieden kun je maximaal 30% subsidie krijgen.

Populair

De subsidieregeling is populair. Sinds de subsidieregeling in juli 2020 aan te vragen is, zijn er al meer dan 100 aanvragen binnengekomen. Vooral groene (sedum)daken zijn erg populair. De cijfers op een rij. Er is al:

- 2.300 m2 aan daken vergroend;

- 865 m2 aan terrein onthard en vergroend;

- 140 m2 aan gevels vergroend;

- 243 m2 aan terrein ingericht voor infiltratie;

- 50 m3 aan regenwateropslag gerealiseerd.

“Eerst was vooral het vergroenen van schuurdaken populair, maar gelukkig zien we dat ook steeds meer daken van panden waarin gewoond en gewerkt wordt worden vergroend. Dit heeft meer effect, omdat groene daken vooral bijdragen aan een beter binnenklimaat. Groene daken hebben buiten pas een verkoelend effect als het om grotere oppervlaktes gaat. Groene daken leveren overigens wel een positieve bijdrage aan de biodiversiteit én ze ontzien het riool bij piekbuien, omdat ze zo’n 15 - 100 liter water per m2 kunnen vasthouden”, aldus Bos en Wentink.

Tegels weg

“Ook ontharden en vergroenen is een hele goede maatregel om te nemen. Door tegels weg te halen blijft er minder warmte hangen op hete dagen. Ook werkt meer groen verkoelend in periodes van hitte en kan het regenwater beter wegstromen. Vooral als je tegels vervangt door verschillende planten in verschillende hoogtes zorg je voor een klimaatbestendige tuin die ook nog eens goed voor de biodiversiteit. Een bonus is het planten van bomen. Houd bij het planten van bomen wel rekening met de hoeveelheid ruimte die de boom nodig heeft wanneer deze volgroeid is.”

Andere maatregelen

“Soms raden we mensen ook aan om de regenpijp af te koppelen. We kijken dan naar waar ze wonen. Vooral in Arnhem-Noord kan het veel wateroverlast schelen als bewoners hun regenpijp afkoppelen en bijvoorbeeld een regenton aansluiten of het water de tuin in laten lopen naar een wadi of regenwatervijver. Ook verwijzen we bewoners vaak door naar de maatregelenpagina op www.arnhemklimaatbestendig.nl. Hier staat een handig overzicht van klimaatbestendige maatregelen met foto’s ter inspiratie. Zo krijgen mensen een beeld van wat ze allemaal kunnen doen.”

Niet alleen voor particuliere huishoudens

“We zien dat er ook aanvragen binnenkomen om straten te vergroenen. In Schuytgraaf willen ze bijvoorbeeld in de hele wijk aan de slag. Ook zijn er VvE’s, bedrijven en scholen die een aanvraag indienen. Woningcorporaties en particuliere huurders blijven nog wat achter. We begrijpen dat het ingewikkelder is om klimaatbestendige maatregelen te nemen als er meerdere partijen zoals bewoners en verhuurders betrokken zijn. We willen wel benadrukken dat de subsidieregeling ook voor huurders bedoeld is. En vooral als je in een wijk woont waar weinig groen is, is het extra nuttig om dit soort maatregelen te nemen.”

Buurtinitiatieven

“De gemeente ondersteunt ook op andere manieren De gemeente doet meer dan het verstrekken van subsidie. De teams leefomgeving en beheerders denken bijvoorbeeld mee over mogelijkheden om de wijken te vergroenen en ondersteunen buurtinitiatieven. Het is ook vrijwel altijd mogelijk om een geveltuin aan te leggen of een boomspiegel te adopteren op gemeentegrond.”

“In november 2020 is er bijvoorbeeld een actie geweest in Arnhem-Zuid waarbij plantenpakketten voor boom- en geveltuinen zijn uitgedeeld. Zorg wel dat je aan de regelgeving voldoet en dat je een melding maakt via Fixi. Voor geveltuinen geldt bijvoorbeeld dat er nog minimaal 120cm aan stoep moet zijn, zodat er genoeg ruimte blijft om te lopen en voor rolstoelen en kinderwagens.”

Aanjager

Daarnaast kun je ondersteuning krijgen van Arnhem Aan als je een duurzaam buurtinitiatief wilt starten. “Een aanjager helpt je bij het begeleiden van het proces. Zo zijn er al verschillende buurtinitiatieven ondersteund door een aanjager zoals verschillende groene daken-acties en het vergroenen van schoolpleinen. We willen mensen dan ook aanmoedigen om dit soort projecten in hun buurt te gaan opzetten. Vooral als je bijvoorbeeld beperkt bent in de mogelijkheden rondom je eigen woning kun je met buurtgenoten een buurttuin aanleggen of de straat op een andere manier vergroenen.”

“Zo hebben bewoners van Elden er samen met de gemeente en de buurtconciërge voor gezorgd dat een middenberm tussen parkeerplaatsen is onthard en vergroend. Ook de verharding van de parkeerplaatsen zelf is vervangen door waterdoorlatende verharding. Zo maken we samen de stad mooier en klimaatbestendiger.”

Nadere informatie

Als je vragen hebt of ergens over twijfelt kun je contact opnemen met Henk Wentink (026 - 377 4904 | henk.wentink@arnhem.nl) of Ronald Bos (026 - 377 4217 | ronald.bos@arnhem.nl). Voor meer informatie over maatregelen die je kunt nemen ga je naar www.arnhemklimaatbestendig.nl.

https://www.facebook.com/ArnhemKlimaatbestendig

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden