Marcouch: ‘Bestaan mensenhandel onverdraaglijk’


<p>Burgemeester Marcouch: &nbsp;&quot;We werken aan een werkelijk uitbuitingsvrije gemeente.&quot;&nbsp;</p>

Burgemeester Marcouch:  "We werken aan een werkelijk uitbuitingsvrije gemeente." 

(Foto: gemeente Arnhem)

Marcouch: ‘Bestaan mensenhandel onverdraaglijk’

  Nieuwsflits

Arnhem - De deze week gepubliceerde Dadermonitor Mensenhandel geeft meer zicht op het aantal daders van mensenhandel in Nederland sinds 2015 en nu voor het eerst ook op het aantal geregistreerde incidenten van mensenhandel in gemeenten. Arnhem staat in de top 10 van gemeenten met de meeste registraties.

“Dat is slecht nieuws voor Arnhem, maar het is goed dat we op deze manier steeds meer zicht krijgen op de situatie op gemeentelijke niveau en hoe acuut die is. Hierover heb ik reeds in december 2020 gesproken met de Nationaal Rapporteur. Hij en ik vinden het voortdurende bestaan van mensenhandel onverdraaglijk. Ik heb daarom met hem afgesproken dat we intensiever gaan samenwerken zodat we mensenhandel nog gerichter kunnen aanpakken. Die samenwerking gaat ons helpen met nieuwe inzichten, expertise en aanknopingspunten bij wat we nu al doen: ons brede offensief tegen criminaliteit, met als doel om mensenhandel onze samenleving uit te bannen”, aldus de Arnhemse burgemeester Marcouch.

“Daar is nog meer voor nodig: onze aanpak is gebaat bij registraties zoals in de Dadermonitor Mensenhandel, maar ook bij meer meldingen en aangiften. Ook van buren - of klanten - als ze denken dat er iets niet in orde is: meldt het. Als een zaakje stinkt, kun je het niet laten bestaan omdat we weten welke ellende er achter schuilt. En het wordt tijd dat de Wetgever over de brug komt: de Wet regulering prostitutie - die ons meer bevoegdheden kan geven voor de aanpak van uitbuiting - is al in 2011 aangenomen in de Tweede Kamer, maar is nog steeds niet in werking.”

“Ik weet dat Arnhemmers het net als ik niet accepteren dat er jonge vrouwen en ook jongens hier in Arnhem met geweld worden verpacht en onder bedreiging worden opgesloten, gechanteerd met hun familie, zonder geld en zonder zeggenschap over hun eigen leven. Daarom werken we aan een werkelijk uitbuitingsvrije gemeente. Want wie gegijzeld wordt door uitbuiting kan niet in vrijheid leven om zo het beste van haar of zijn leven te kunnen maken.”

De Dadermonitor Mensenhandel is te vinden via: http://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2021/01/21/dadermonitor-mensenhandel-2015-2019

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden