Foto:

‘Asielzoekerscentrum in Arnhem valt nauwelijks op’

  Nieuwsflits

Zo’n 30 procent van de bewoners van Elden ervaart overlast van asielzoekerscentrum Elderhoeve. Dat blijkt uit een evaluatie die onlangs is gehouden onder aan- en omwonenden van het AZC.

ARNHEM - Ruim 550 ingevulde enquêtes en meer dan honderd individuele gesprekken zijn door een onafhankelijke onderzoeker gevoerd met aan- en omwonenden. 

Belofte

De evaluatie was een belofte aan de bewoners bij de komst van het AZC en is voor het college van burgemeester en wethouders een belangrijk onderdeel van de besluitvorming over het al dan niet verlengen van de overeenkomst met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) voor deze locatie. Die overeenkomst eindigt in april 2021.

Resultaten

De evaluatie beschrijft dat het AZC een relatief onzichtbare positie kent in de wijk. Hoewel er enkele vrijwilligersinitiatieven bekend zijn vanuit de buurt op het gebied van taal, sport en koken, zeggen veel respondenten dat ze nauwelijks merken dat het AZC in hun omgeving zit.

Leefbaarheid

De leefbaarheid in Elden is hoog ten opzichte van andere buurten in de stad en hoger dan het Nederlands gemiddelde, blijkt uit de evaluatie. Van de respondenten geeft 70 procent aan nauwelijks overlast te ervaren van het AZC. 30 procent ervaart wel overlast die wordt toegeschreven aan de aanwezigheid van het AZC. 

Fietsgedrag en rommel

De overlast die wordt ervaren gaat voornamelijk over het fietsgedrag van asielzoekers en verrommeling op straat. 

In de gesprekken die zijn gevoerd wordt ook melding gemaakt van geluidsoverlast en onveiligheidsgevoelens. Verder blijkt dat overlast meer ervaren wordt naarmate mensen dichter bij het AZC wonen.

Vervolg

De resultaten van de evaluatie worden gedeeld met omwonenden. Naast een brief met een samenvatting van de resultaten worden zij uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting door de onderzoekster zelf. Het college van B&W wil op basis van de evaluatie in oktober een besluit nemen over het al dan niet verlengen van de huidige locatie van het AZC Elderhoeve.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden