Vredeskaarsen.
Vredeskaarsen. Foto: Oud-Katholieke kerk Arnhem A.M.

Bidden voor de vrede tijdens Vredesweek

Evenement

ARNHEM - De Vredesweek heeft dit jaar plaats van 16 tot en met 24 september. Het thema luidt: ‘iedereen kan iets voor de vrede doen!’ De Oud-Katholieke Kerk Arnhem nodigt iedereen uit om na te denken over vrede en in de Vredesweek negen dagen te bidden voor vrede.

Wie meedoet ontvangt in de Vredesweek iedere dag een vredesmail. Negen auteurs met verschillende kerkelijke achtergronden leveren elk hun eigen bijdrage. Iedere vredesmail bevat een (Bijbel)tekst, een korte overweging, een gebed en een persoonlijke reflectie van de auteur. Elke mail zal een ander aspect van de vrede belichten. 

“Wat kunnen gelovigen doen als al het andere onmogelijk wordt? We kunnen nog altijd bidden voor de vrede. Vrede gaat niet alleen over de alomvattende wereldvrede. Het gaat ook om de vrede in ons hart. Hoe kan er ooit sprake van vrede zijn als in ons hart de oorlog voortwoedt? Je kunt een kind uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind? Door stil te worden, onze vragen en gedachten aan de voeten van de Heer te leggen, er – al is het maar een kortstondig moment – afstand van te nemen en iets te proeven van de diepe vrede die in ons leeft. Door een gebed dat als een verkoelende bries ons gemoed verzacht en de innerlijke vrede naderbij brengt”, aldus de organisatie. 

Wilt u meedoen? Dat kan! Stuur een mail naar biddenvoorvrede@gmail.com. U ontvangt dan de dagelijkse vredesmail. Deelname is gratis.

Vredeskaarsen

Het gebed wordt onderstreept door de vredeskaarsen die negen dagen lang in de Oud-Katholieke Kerk in Arnhem branden. Iedere kaars vertegenwoordigt één bidder voor de vrede. Wilt u uw kaars in de kerk laten branden? Dat kan door 5 euro over te maken naar NL50 TRIO 0320 5127 46 t.n.v. Parochie H. Willibrordus Arnhem, o.v.v. naam, woonplaats en ‘Vredeskaars.’

Programma 

Op zaterdag 16 september wordt in de Oud-Katholieke Kerk Arnhem om 19.00 uur een gebedsdienst voor de vrede gehouden. Voorganger is pastoor Rudolf Scheltinga. Tijdens deze gebedsdienst worden alle vredeskaarsen aangestoken en de namen van de deelnemers genoemd. “Door de gebedsdienst met de vredeskaarsen en de vredesmails combineren we het samen bidden in de kerk met ieders persoonlijke gebedspraktijk, gewoon thuis. Zo kan iedereen wat voor de vrede doen!” De gebedsdienst in de Sint Willibrorduskerk aan de Adolf van Nieuwenaarlaan 3 in Arnhem begint om 19.00 uur. 

Verder zijn er vieringen op zondag 17 september en zondag 24 september van respectievelijk de Oud-Katholieke Kerk Arnhem en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem waarbij ook wordt stilgestaan bij de Vredesweek.