Foto:

PvdA Gelderland bezoekt digitaal de culturele sector

Arnhem - Om te horen waar het wringt momenteel in de culturele sector brachten de Gelderse PvdA-Statenleden Marilyn A-Kum en Fokko Spoelstra woensdag een digitaal werkbezoek. Door middel van een videogesprek zijn ze het gesprek aangegaan met een aantal vertegenwoordigers van cultuur in onze provincie.

Zo schoof Stefan Rebergen aan, directeur van Luxor Live te Arnhem. Hij vertelde dat de coronacrisis zwaar valt voor het poppodium en dat ze door middel van verschillende acties muzikanten in de regio proberen te ondersteunen. “Maar het is erg lastig”, zo vertelde Rebergen. “Wij zijn 85 procent van onze omzet kwijt op dit moment. De culturele infrastructuur is erg belangrijk en wat nu verloren gaat zal in de toekomst moeizaam, of zelfs helemaal niet, terug kunnen komen.”

Maatwerk of sectorbrede ondersteuning

“Als het gaat om sectorbrede ondersteuning of maatwerk zal ik zeker kiezen voor maatwerk”, betoogde Roel Coppelmans, de voorzitter van Vereniging Gelderse Podia. “We moeten ook niet vergeten dat de participatie in cultuur ook erg belangrijk is.” PvdA-Statenlid Marilyn A-Kum deelt deze mening van harte. “Cultuureducatie is belangrijk, maar participatie misschien nog wel belangrijker.”

Ook Raymond Janssen van streekomroep RN7 en Charles Droste van de Doetinchemse schouwburg Amphion waren aanwezig bij het gesprek, net als fractievoorzitter Fokko Spoelstra. Spoelstra gaf ook duiding aan de 50 miljoen euro die de provincie beschikbaar wil stellen aan de Gelderse economie. “Dit behoorlijke bedrag mag binnen de kaders van het coalitieakkoord vrij worden besteedt door Gedeputeerde Staten, waar wij als PvdA deel van uitmaken. De gedeputeerden zullen achteraf verantwoording moeten afleggen aan de Provinciale Staten over de uitgaven.” 

Hij voegde eraan toe dat de provincie niet alleen geld, maar ook ambtelijke ondersteuning aan gemeenten beschikbaar stelt.

Ticketverkoop vaak direct naar artiesten

Tot slot benadrukte Rebergen dat poppodia en kleine theaters ook veelal afhankelijk zijn van de horeca in hun gebouwen. “De opbrengst van de ticketverkoop gaat vaak direct naar de artiesten, wij moeten het hebben van de omzet aan de bar. Met maximaal 30 personen binnen gaat het ons meer geld kosten dan opleveren. Daar houden wij het niet lang mee vol.”

De PvdA-Statenleden kijken tevreden terug op het digitale werkbezoek en organiseren op zeer korte termijn nog een sessie. “We gaan dit zeker nog een keer doen, want dat er behoefte aan is moge duidelijk zijn” vertelt Spoelstra. “Over cultuur, maar ook over andere onderwerpen. Wonen, werken en een gezonde leefomgeving staan ook al op de planning.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden