Foto: Pixabay

Luisterend oor in laatste levensfase

Arnhem - Stichting NAbij ziet in deze coronacrisis een extra belangrijke taak voor zich weggelegd. Mensen in hun laatste levensfase zien door de bezoekrestricties weinig mensen aan hun ziekbed om mee te praten. Stichting NAbij biedt een telefonische uitkomst voor deze groep.

Het Corona virus heeft ons land in zijn greep. Door dit virus heeft de overheid drastische maatregelen getroffen om de verspreiding van dit levensbedreigende virus tegen te gaan. Een pijnlijke maatregel is het beperken van bezoek aan mensen binnen verpleeghuizen en kleine woonvormen. Hieronder vallen hospice-voorzieningen, palliatieve units binnen verpleeghuizen en bijna-thuishuizen.

Mensen die in de laatste levensfase zijn terecht gekomen en binnen voornoemde instellingen verblijven zien door de genomen maatregelen minder mensen aan hun bed. Maar ook mensen die in de laatste levensfase zijn terecht gekomen en thuis willen sterven zien door de genomen maatregelen minder mensen.

Door de genomen maatregelen van de overheid kan het voorkomen dat mensen zich eenzaam gaan voelen doordat fijne gesprekken die zij hadden niet meer plaats vinden. Stichting NAbij wil extra ondersteuning bieden door een luisterend oor te bieden aan mensen in de laatste levensfase die daar behoefte aan hebben. Een persoonlijk gesprek van mens tot mens dat over verschillende onderwerpen kan gaan.

Mensen die behoefte hebben aan contact met een medewerker van Stichting NAbij kunnen het algemeen nummer bellen, de coördinator van de Stichting zal de aanvrager of de verwijzer als eerste te woord staan. Aan de hand van de behoefte zal een medewerker of medewerkster gekoppeld worden. Het contact zelf en de frequentie hiervan wordt verder afgestemd tussen de aanvrager en de medewerker van Stichting NAbij.

Wanneer er behoefte bestaat of dat er een urgentie bestaat om de aanvrager te bezoeken zal samen geïnventariseerd worden of het bezoek ook plaats kan vinden conform de richtlijnen die zijn afgegeven.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze ondersteuning. Stichting NAbij is te bereiken via telefoonnummer: 085-0163333.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden