Reactie Turks Platform Arnhem op coronacrisis

Arnhem - Naar aanleiding van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen in de aanpak van het coronavirus, hebben de voorzitters van Turks-Nederlandse zelforganisaties uit Arnhem spoedberaad gehouden. "Per direct is er actie ondernomen en gehoor gegeven aan de oproep van de regering die een aanpak heeft aangewezen dat zich richt op de vertraging van de ziekte om zo de druk op de zorg te spreiden. In goed overleg met het stadsbestuur hebben wij besloten de verregaande maatregelen uit te werken. Wij onderhouden goede contacten met de lokale overheid en de lijnen met de burgemeester en zijn kabinet zijn kort. Zo hebben de vrijdaggebeden in de aangesloten moskeeën geen doorgang kunnen vinden en zijn alle bijeenkomsten, voorlichtingsavonden, cursussen, lessen en excursies met onmiddellijke ingang afgelast", aldus Ibrahim Günay, voorzitter Turks Platform Arnhem (TPA).

"Alle verenigingsgebouwen en gebedsruimtes zijn tot nader order afgesloten en niet meer toegankelijk voor het publiek. Deze ruimtes worden momenteel grondig gereinigd en krijgen tevens een desinfecterende behandeling. Wij spannen ons uitermate in om, via de voor ons beschikbare kanalen, onze achterban zo goed mogelijk te informeren inzake de actualiteiten en de ontwikkelingen rondom deze epidemie. Om er zeker van te zijn dat belangrijke informatie goed bij onze achterban terechtkomt, worden deze uitingen tweetalig gecommuniceerd. In lijn met de boodschappen van de autoriteiten is onze achterban opgeroepen thuis te blijven en is verzocht alleen in noodzakelijke gevallen naar buiten te gaan. Gezien de ernst van de situatie is onnodige interactie in sociale sfeer afgeraden. "

Helden en heldinnen

"Het zijn ontzettend moeilijke tijden voor ons land. Heel Nederland verkeert in een pijnlijke werkelijkheid. Derhalve is het des te meer van groot belang om te benoemen hoe waardevol het werk is van onze zorgprofessionals. Wij prijzen de helden en heldinnen van de zorgsector die er dag en nacht voor ons zijn. Zonder hen kan deze strijd niet gevoerd worden en daarom zijn wij hen allen ontzettend dankbaar."

"In deze zorgwekkende periode zullen wij, als besturen van onze deelgemeenschappen, vastberaden onze verantwoordelijkheid nemen en in eenheid proberen te opereren tegen de grote maatschappelijke opgave die ons te wachten staat. Het is nu tijd om goed burgerschap te tonen en solidair te zijn met onze medeburgers. Wij moeten elkaar sterk houden en hoopvol deze zware strijd voeren. Het moment is aangebroken om als Arnhemmers voor elkaar op te komen en om onze behulpzaamheid te tonen aan de zwakkeren en de minderbedeelden in onze stad. Wij hebben elkaar nodig. Als Arnhemse organisaties staan wij ten alle tijden klaar om onze stad en haar burgers te dienen. Want samen zijn wij Arnhem!"

De onderstaande organisaties zijn aangesloten bij het Turks Platform Arnhem (TPA) en onderschrijven bovenstaande verklaring: Ayasofya Moskee (NIF, Nederlandse Islamitische Federatie) Turks Cultureel en Educatief Centrum 'Hoca Ahmed Yesevi' (TFN, Turkse Federatie Nederland) Türkiyem Moskee (ISN, Islamitische Stichting Nederland) Turkse ondernemersvereniging Arnhem (TOV Arnhem) UID Arnhem (Union of International Democrats Netherlands) Vereniging Bektasli Nederland.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden