Foto: Jurjen Poeles

Vitalys biedt meer ‘Grip op het eten’

Vanaf 1 januari 2020 biedt Vitalys, de grootste kliniek in Nederland voor maagverkleinende operaties, haar patiënten een geheel nieuw behandeltraject aan. De nieuwe behandel module 'Grip op het eten' en nog meer op maat aangeboden zorg, leiden tot betere resultaten op lange termijn.

"We zijn er als chirurgen van Vitalys heel trots op dat we per jaar ongeveer 1.350 mensen mogen opereren. Maar wat ons betreft houdt het daarbij niet op. Onze begeleiding en nazorg moet top zijn om de beste resultaten op lange termijn te behalen". vertelt Wouter Vening, bariatrisch chirurg van Vitalys. "In het eerste jaar na de operatie verliest een patiënt het grootste deel het gewicht. Dit is voor een groot deel, ongeveer 80%, het gevolg van de operatie. De rest is het gevolg van de eigen inzet om de leefstijl te veranderen. Na een jaar is dit precies omgedraaid. Dan is dus de leefstijlverandering het meest belangrijk om op een laag gewicht te blijven. "Gedragsverandering is naast de operatie dus van groot belang bij het behalen van een goed resultaat op lange termijn. Onze nieuwe behandeltraject gaat hier zeker bij helpen".

Module 'Grip op het eten'

In het nieuwe behandeltraject wordt gebruik gemaakt van de speciaal hiervoor ontwikkelde module 'Grip op het eten' die gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie. Dit is een bewezen behandelmethode om gedrag op lange termijn effectief te veranderen. Het normaliseren van eetgedrag, het aanleren van zelf controlerende vaardigheden, dus hoe om te gaan met lastige situaties, en de verbetering van lichaamsbeeld en zelfbeeld staan in 'Grip op het eten' centraal.

In het intensieve traject worden de patiënten begeleid door verschillende professionals zoals diëtisten en psychologen. Hierin werkt Vitalys samen met HSK Groep en Care for Obesitas. Deze landelijke organisaties zijn expert op het gebied van psychische zorg en de diëtistische begeleiding van mensen met (fors) overgewicht. Op deze manier heeft Vitalys de beste zorg voor de behandeling van morbide obesitas samengebracht onder één dak.

Begeleiding op maat

Het begeleidingstraject wordt in principe aangeboden in groepen. Dat is niet nieuw in Nederland. Maar voor mensen die om welke reden dan ook niet in de groep kunnen deelnemen, biedt Vitalys een individueel traject waarbij zorg beter passend aan de hulpvraag van de patiënt wordt geboden. Zo is er ook speciaal patiëntinformatie ontwikkeld voor patiënten in het individuele traject die moeite hebben met lezen en schrijven.

Naast het volgen van behandelsessies wordt aan patiënten met vaste regelmaat gevraagd om vragenlijsten en eetdagboeken in te vullen. Deze extra monitoring is belangrijk om te volgen hoe het met patiënten gaat en of de behandeling nog op koers ligt. Wanneer daar reden toe is, kan er aanvullend op de groep sessies nog een extra gesprek of behandeling plaatsvinden. Andersom kan uit de vragenlijsten opgemaakt worden dat patiënten juist minder begeleiding nodig hebben, en met minder zorg hun doel behalen.

Vitalys werkt in het kader van de Alliantie voeding in de zorg samen met de Universiteit Wageningen bij wetenschappelijke evaluaties van nieuwe en bestaande behandelmethoden.

Aanmelden voor het traject

Om in aanmerking te komen voor een maagverkleining en een behandeltraject bij Vitalys moet eerst voldaan worden aan een aantal criteria zoals leeftijd en de hoogte van de BMI. Wordt aan de criteria voldaan dan is er altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Meer informatie over Vitalys en het nieuwe behandeltraject vindt u op www.vitalys.nl

Vitalys, kliniek tegen overgewicht helpt mensen die al jarenlang een strijd voeren tegen hun overgewicht. Met 1.350 patiënten per jaar zijn zij de grootste kliniek in Nederland voor bariatrische chirurgie (operaties die de maag verkleinen). Vitalys is een onderdeel van topklinisch ziekenhuis Rijnstate. Meer informatie over Vitalys op www.vitalys.nl

HSK is een landelijke organisatie voor psychische zorg. De psychologen die bij HSK werken bieden bewezen effectieve behandelingen voor veel voorkomende psychische klachten. Samen met Novarum, specialist in het behandelen van mensen met verstoord eetgedrag, zijn ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het psychologische onderdeel van de module 'Grip op het eten'.

Care for Obesitas is een diëtistenorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met (fors) overgewicht. De begeleiding van Care for Obesitas is steeds gebaseerd op de meest recente inzichten en behandelingsrichtlijnen. Door het programma steeds weer te evalueren en bij te stellen waar nodig, is de patiënt altijd verzekerd van de best denkbare begeleiding door de diëtist.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden