Leven Lang Ontwikkelen bij de HAN: werken en studeren combineren.
Leven Lang Ontwikkelen bij de HAN: werken en studeren combineren.

HAN-deeltijdonderwijs klaar voor de toekomst

De strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek heeft de ambitie dat over vier jaar meer instellingen flexibel onderwijs verzorgen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) draagt goed bij aan alle opleidingsvragen van werkenden; in 5 jaar tijd is de instroom van nieuwe studenten in het deeltijdonderwijs met 1000 studenten gegroeid. In 2019 zijn bijna 2600 studenten gestart met een studie naast het werk. Er is een significante groei bij de Associate degrees en de Masters.

Positief oordeel over kwaliteit van het onderwijs

De HAN heeft in het kader van flexibilisering van het deeltijdonderwijs een experiment gedaan met leeruitkomsten. Een deel van de deeltijdopleidingen is inmiddels daarop positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De rest volgt komend voorjaar. Daarmee hebben de studenten de garantie dat ze zich kwalificeren, socialiseren en vormen voor hun beroep en wereldburgerschap in een veranderende samenleving.

Flexibel deeltijdonderwijs

Elke deeltijdopleiding werkt met modules die afgestemd zijn op de praktijk. Starten met een losse module kan ook waarna later altijd de hele opleiding gevolgd kan worden. Het deeltijdonderwijs gaat uit van het principe 'blended learning'; klassikale bijeenkomsten in combinatie met zelfstudie, online leren, leren op de werkplek en individuele- en groepsbegeleiding. Naast september kan er bij de meeste opleidingen ook al in februari gestart worden. Heeft een student al bepaalde kennis en vaardigheden in huis? Vrijstellingen kunnen zorgen voor een verkorte studieroute. Elke deeltijdstudent krijgt een studieloopbaanbegeleider en via HAN Studiesucces is een extra pakket aan studiebegeleiding op maat samen te stellen. Tijdelijk met een studie stoppen? Dat kan, zonder extra kosten voor de student.

Omscholen en bijscholen

De HAN biedt verschillende omscholingstrajecten in bijvoorbeeld de zorg, techniek en het onderwijs waar een grote vraag is naar hbo-geschoold personeel. Ook op toekomstige beroepen is de HAN voorbereid door een opleidingsaanbod dat meeloopt met de ontwikkelingen in het werkveld. Nieuw is bijvoorbeeld de Master Circulaire Economie en de Master Applied Data Science is in ontwikkeling.

Persoonlijk ontwikkelbudget

Om een opleiding te bekostigen zijn er verschillende financieringsregelingen. vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget. Daarmee kunnen zo'n 100.000 tot 200.000 mensen in 2020, werkenden en niet-werkenden, per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden