Voorkeursalternatief RegioExpres Arnhem-Doetinchem-Winterswijk

Provincie, ProRail, regio én vervoerders starten de laatste fase van de verkenning en werken een Voorkeursalternatief uit voor de RegioExpres. Deze laatste uitwerking van het benodigde dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem De Huet moet leiden tot voldoende informatie om te kunnen beoordelen of de RegioExpres kan gaan rijden. Deze afweging wordt gemaakt in de mobiliteitsvisie die medio 2020 wordt verwacht. Uit de huidige ramingen blijken de kosten voor de RegioExpres tussen de €108 en €167 miljoen te liggen. In geval van positieve besluitvorming door Provinciale Staten kan de RegioExpres op z'n vroegst in 2026 rijden

Voordelen

Reistijdverkorting: 2000 reizigers zijn 13 – 20 minuten sneller op hun werk of studie of andere bestemming in de Randstad, Arnhem of Nijmegen waar de meeste voorzieningen zijn.

Overstaptijd: Door het Rijksprogramma (Rijks)Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) gaat de overstaptijd op Arnhem tussen regio en NS treinen verslechteren. De RegioExpres heft deze vertraging deels weer op.
Meer kans op zitplaats: Deze spoorverbinding is een van de drukste van Nederland. De kans op een zitplaats in de spits voor reizigers uit de Liemers bijvoorbeeld uit Zevenaar neemt toe.
Betrouwbaarheid neemt toe: 21.000 reizigers profiteren omdat de betrouwbaarheid van de dienstregeling nog verder toeneemt doordat treinen elkaar tussen Arnhem en Doetinchem De Huet altijd kunnen passeren. Ook kan de dienstregeling in geval van een verstoring sneller weer worden opgestart. Duurzamer: De verwachting is dat meer mensen de trein gaan en minder kiezen voor de drukke autoweg A12. Dit draagt bij aan duurzamer reisgedrag. Bij de introductie voor de RegioExpres kan al worden voorgesorteerd op elektrificatie in de toekomst.
Hele (stads) regio profiteert: de RegioExpres vergroot de urgentie voor een oplossing voor de spoorknoop Arnhem-Oost. Zowel voor internationale treinen, de IJssellijn en Arnhem – Winterswijk is een vrije kruising zeer gewenst.
De leefbaarheid en economie wordt beter: het gebied wordt aantrekkelijker voor werkgevers om zich te vestigen en stedelijke voorzieningen worden beter bereikbaar.

Financieel voordeel: er is een financieel voordeel in de exploitatie, doordat Arriva niet meer met te lange treinen naar Winterswijk hoeft te rijden.

Nadelen
Een kleine groep reizigers krijgt als gevolg van de RegioExpres een langere reistijd. Een reiziger die van Varsseveld naar Didam wil reizen kan nu twee keer per uur met de stoptrein en kan blijven zitten. Met de RegioExpres erbij kan dat nog maar 1x per uur. De tweede keer per uur moet deze passagier overstappen op station Doetinchem. De overstap kost ongeveer 2 minuten maar is wel op hetzelfde perron.

Kosten
Een ingenieursbureau heeft in 2015 de investering globaal geraamd tussen de €52 en €80 miljoen. ProRail heeft eigen kostenraming opgesteld op basis van de meest recente beschikbare informatie. De verwachte kosten zijn nu geraamd tussen de €108 en €167 miljoen. Een second opinion bevestigde de conclusies van ProRail.

Planning
De derde en laatste van de verkenning duurt ongeveer 1 – 1,5 jaar. Deze wordt uitgevoerd met ProRail, Doetinchem, Montferland, Arriva en Connexxion. Daar waar van toepassing worden aanwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden uit de omgeving bij de uitwerking betrokken. De afweging of de RegioExpres er komt wordt gemaakt in de mobiliteitsvisie die medio 2020 wordt verwacht. Dan worden meerdere noodzakelijke en gewenste investeringen op het gebied van mobiliteit tegen elkaar afgewogen. In geval van positieve besluitvorming door Provinciale Staten kan de RegioExpres op z'n vroegst in 2026 rijden

RegioExpres
De RegioExpres is een trein die één keer per uur tussen Winterswijk en Doetinchem bij ieder station stopt, om vervolgens non-stop door te rijden naar Arnhem Centraal. Het is een extra trein tussen Arnhem en Doetinchem. Daarmee zijn er 5 reismogelijkheden van Doetinchem naar Arnhem. Om de RegioExpres te kunnen rijden zijn ook maatregelen nodig om de veiligheid op overwegen te verbeteren.

Ambitie om regio en steden en randstad beter met elkaar te verbinden

De spoorlijn Arnhem – Winterswijk is de ruggengraat van het openbaar vervoer van de Liemers en de Achterhoek. Ongeveer 21.000 reizigers maken dagelijks gebruik van deze spoorlijn, die één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland is. Om de treinen vaker op tijd te laten rijden en de overstap op treinen richting de Randstad en Nijmegen te verbeteren is in de zomer van 2019 het spoor tussen Zevenaar en Didam verdubbeld en de snelheid tussen Zevenaar en Wehl verhoogd. Maar de ambitie van de provincie voor deze lijn is groter. In februari 2018 is daarom gestart met een verkenning naar deze ambitie.

Landelijk toekomstbeeld OV

De RegioExpres is ook opgenomen in het landelijke Toekomstbeeld OV, waarin onder regie van het Rijk het spoornetwerk voor 2040 wordt opgesteld. Dit toekomstbeeld is najaar 2020 klaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden