Toekomstplan Willemeen enthousiast ontvangen

De vrijwilligers van jongerencentrum Willemeen hebben samen met de jongerenwerkers en het management van Rijnstad, een toekomstplan voor Willemeen gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit plan deze week in ontvangst genomen en vandaag goedgekeurd. Het is een toekomstplan waarbinnen zowel cultuur als welzijn goed tot hun recht komen en waarvan verwacht wordt dat Willemeen een bredere groep jongeren beter gaat bereiken.

Aan het begin van dit jaar ontstond onrust omdat het college van mening was dat jongerencentrum Willemeen niet voldeed aan de voorwaarden voor de subsidie. Het college vond onder meer dat meer jongeren zouden moeten worden bereikt. Dat wordt in het nieuwe plan gewaarborgd.

Veilige plek

Wethouder Louwers (welzijn): "Het is mooi om te zien met hoeveel inzet en gedrevenheid dit plan tot stand is gekomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Willemeen de plek is en blijft waar jongeren hun eerste schreden doen op een echt poppodium. Maar zeker ook de plek die jongeren een veilige en beschermde leer- en ontwikkelomgeving biedt, een plek waar zij zich thuis voelen en gezien en gehoord worden, met muziek als middel. Dat willen we bieden aan zoveel mogelijk jongeren om te zorgen dat zij mee kunnen doen in de samenleving en te voorkomen dat zij uitvallen."

Brede groep

Wethouder Hans de Vroome: "Met het plan dat er nu ligt gaat Willemeen een bredere groep jongeren bereiken dan dat tot nu toe het geval was. De vrijwilligers hebben de afgelopen tijd ook overtuigend laten zien dat zij dat kunnen. Willemeen heeft veel potentie en mogelijkheden om jongeren te betrekken en te bereiken. Muziek verbindt. Ik zie in het toekomstplan Willemeen meer dan voldoende mogelijkheden om de verschillende subculturen te bereiken en ook om meer jonge makers een plek te geven waar zij zich als artiest kunnen ontwikkelen. Er wordt volop ingezet op talentontwikkeling. Hiermee breidt Willemeen de belangrijke die zij heeft in de Arnhemse samenleving verder uit".

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden