'Voortbestaan festival Het Park Vertelt in gevaar'

Oosterbeek - Stichting Vrienden van de Poëzie in Gelderland kijkt terug op een geweldig geslaagde jubileumeditie
van festival Het Park Vertelt 2019. We zagen niet eerder zoveel- en zulke diverse bezoekers, van jong
tot oud, uit het dorp, de nabijgelegen dorpen en vanuit de wijde omgeving. Men genoot van jonge,
nieuwe – maar ook gevestigde dichters, schrijvers en muzikanten. Performers die vertelden dat sfeer,
publiek en ligging van het festival hen aangenaam verrast had. We kijken kortom terug op een zeer
geslaagd evenement met enorm veel potentie.

Naast het festival organiseert de stichting de maandelijkse poëzie-avonden in Cultuur- en
Ontmoetingscentrum Kreek.. Avonden die naast een mooie programmering, ook plaatselijke en
regionale dichters een podium geeft.

Ook verzorgt de stichting de verkiezing van de dorpsdichter iedere twee jaar. Een positie die door
velen geambieerd wordt maar die nu in het bezit is van Sander Essers.
Onze missie is om poëzie en taal in vele vormen onder de mensen te brengen. Omdat we geloven dat
we daarmee iets toevoegen in Oosterbeek, zeker in de lommerrijke omgeving van het prachtige park
Hartenstein.

Noodzaak
Toch ziet het bestuur zich genoodzaakt deze verklaring af te geven.
Drie leden van het bestuur hebben na deze editie hun functie neergelegd. Ondanks herhaaldelijke
pogingen om nieuwe leden te werven is het tot op heden niet gelukt vervanging te vinden. Met de
huidige bezetting kan het bestuur (dat volledig op vrijwilligers draait) de ingeslagen en kansrijke weg
niet verder vervolgen.

Oproep
Wij doen daarom een dringende en laatste oproep om de volgende vacatures in het bestuur vervuld
te krijgen.

Secretaris:
Interne communicatie: afspraken / agenda / verslagen betreffende bestuur en werkgroepen
Externe communicatie: formele contacten met overheid, sponsoren en subsidiënten.

Penningmeester:
Beheer en verslaglegging geldstromen
Doen van betalingen
Aanvragen van subsidies en bijdragen
Verantwoording van subsidies

Communicatie:
Publiciteit
Beheer website en social media
Perscontacten
Drukwerk: flyers, affiches, programmafolder

Educatie
Aanbod scholen verzorgen
Contact onderhouden scholen
Begeleiding schoolbezoek
Programmeren kinderactiviteiten festival

Voor alle functies geldt dat we het prettig vinden als je gelooft in onze missie, dat woorden, taal en poëzie je
verrijken. Dat je die liefde ook een beetje voelt. En dat je de schouders eronder wil zetten, eigen
verantwoordelijkheid wil nemen en de kansen wil pakken die voor het oprapen liggen.
We hopen voor januari tot een volwaardige bezetting van het bestuur te komen om aan onze missie te kunnen
voldoen.

Consequenties
Zonder versterking zal het bestuur tot een conclusie moeten komen en het is zeer waarschijnlijk dat
de organisatie van festival en poëzie-avonden in gevaar komt in 2020. De verkiezing van de
dorpsdichter zal uitgesteld moeten worden.
Het bestuur zou dat zeer betreuren en hoopt dat 'nieuw bloed' zich spoedig aanmeldt.
Aanmeldingen kunnen voorzien van motivatie gestuurd worden aan
hetparkverteltfestival@gmail.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden