Gelderland voert onderzoek uit naar milieueffecten stikstofneerslag Railterminal

Gedeputeerde Staten (GS) gaan een Milieu Effect Rapport (MER) opstellen voor de Railterminal Gelderland (RTG). Door het vervallen van de PAS moeten GS de effecten van de stikstofneerslag beoordelen via een passende beoordeling.

Daar hoort een mer-procedure bij. GS willen iedereen de mogelijkheid geven om op hetzelfde moment op het MER , de passende beoordeling en het ontwerp-inpassingsplan te reageren. Daarom leggen Gedeputeerde Staten het aangepaste ontwerp-inpassingsplan opnieuw ter inzage. Dat zal medio 2020 gebeuren. Eind 2020 bieden GS naar verwachting het inpassingsplan aan Provinciale Staten aan ter vaststelling.

Ingediende zienswijzen

In het voorjaar van 2019 zijn al zienswijzen ingediend op het eerdere ontwerp-inpassingsplan. Voor de stikstofneerslag werd toen gebruik gemaakt van het PAS. Deze zienswijzen worden nu niet beantwoord. De indieners van een zienswijze ontvangen hierover een brief. Daarin geeft de provincie ook aan dat er een nieuw moment komt voor het indienen van zienswijzen.

De resultaten van de marktconsultatie zijn in het eerste kwartaal van 2020 bekend. De marktconsultatie brengt de interesse van de markt in kaart van bedrijven die de RTG willen realiseren en exploiteren.

Duurzaam

De RTG is een belangrijk project binnen de gebiedsopgave Gelderse Corridor. Het vormt een belangrijke schakel in de verbindingen met het Europese achterland die de provincie wil realiseren. De RTG heeft tot doel om transport over de weg te vervangen door vervoer over spoor. Zo draagt de RTG aan de klimaatdoelen om CO2 uitstoot te verminderen. Vervoer over spoor maakt het mogelijk om gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie. Met de Railterminal Gelderland komen bij Nijmegen en Overbetuwe drie soorten vervoer samen: spoor (de Betuweroute), weg (de A15) en water (de Waal). Dit maakt het gebied aantrekkelijker voor (logistieke) bedrijven en versterkt de regionale en nationale economie

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden