Toekomstige zuidgevel van de Kentalis-locatie aan de Hommelseweg 403 in Arnhem. Bron De Twee Snoeken
Toekomstige zuidgevel van de Kentalis-locatie aan de Hommelseweg 403 in Arnhem. Bron De Twee Snoeken (De Twee Snoeken.)

Informatieavond voor omwonenden over bouwplan Kentalis

"Waarom niet een pendeldienst vanaf het parkeerterrein bij het Nederlands Openluchtmuseum naar de school, zoals Ziekenhuis Rijnstate dat doet?" "Ligt de terreininrichting vast? Hebben we nog inspraak?" Deze vragen stelden buurtbewoners gisteravond – 30 oktober – tijdens een informatiebijeenkomst over de (ver)bouwplannen voor de Kentalis-locatie aan de Hommelseweg 403 in Arnhem.

De locatie gaat op de schop. Het naastgelegen pand van de Kentalis Dr. P.C.M Bosschool, Hommelseweg 403 A, blijft staan. Van het gebouw op nummer 403 wordt een deel gerenoveerd – het historische pand in de bouwstijl van de Amsterdamse School– met nieuwbouw aan de achterkant richting de gymzaal. In het (ver)nieuwde pand komen naast klassen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, doof- of slechthorendheid, de zorgbehandelgroepen van Kentalis De Winde uit Velp. Verder worden er de medewerkers van ambulante dienstverlening en het aanmeldpunt gehuisvest.

Vragen

Het voorlopig ontwerp, van architectenbureau De Twee Snoeken uit Den Bosch, met het behoud van het historische gebouw en de nieuwbouw erachter, viel in de smaak bij de omwonenden. De meeste en kritische vragen gingen over het parkeren. De gemeente Arnhem heeft aangegeven dat de benodigde – en berekende – 72 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd moeten worden.

De inrichting van het terrein, zo benadrukte Kentalis, staat nog niet vast. Zo worden voor het parkeren verschillende opties onderzocht. Samen met de medewerkers wordt besproken of minder autogebruik mogelijk is, zijn er gesprekken met het zwembad gaande voor medegebruik van de parkeerplaats en wordt bekeken of het schoolplein bij piekmomenten eventueel ingezet kan worden voor parkeren. Het halen en brengen van kinderen met taxibusjes wordt geheel op eigen terrein opgelost.

Kentalis neemt nu de input van de bewoners mee bij de verdere ontwikkeling: de suggesties, zoals een pendeldienst voor medewerkers, en vragen, onder meer het effect van het autogeluid op de omgeving en opnieuw kijken naar de locatie voor de taxibusjes voor het gebouw. De organisatie komt hierop terug bij de omwonenden, die betrokken blijven bij het traject en de inrichting van het terrein door middel van informatiebijeenkomsten.

Planning

Een ander punt dat voor vragen zorgde, was de planning. Met de gemeente is Kentalis in overleg over de financiën (doorrekenen van het plan), het parkeren en de stikstofproblematiek. Het bouwproject aan de Hommelseweg is één van de vele projecten in Nederland dat negatief uit de stikstoftoets kwam. De gemeente rekent nu met nadere details het plan nog een keer door, maar er is nog geen duidelijkheid van de provincie ontvangen welke maatregelen nodig zijn voor de goedkeuring.

Zodra er groen licht is op deze belangrijke punten, weet Kentalis of dit consequenties heeft voor de datum van oplevering; vóór de zomervakantie van 2021.

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Onder het motto: 'Samen komen we verder'.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden