Voorzitter StAB Niels Bruil met politie
Voorzitter StAB Niels Bruil met politie (Foto: StAB)

Het keurmerk veilig ondernemen maakt StAB-bedrijventerreinen veiliger

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) waarborgt een veilige bedrijfsomgeving. Het is een landelijk gestructureerde aanpak om criminaliteit en overlast terug te dringen. Burgemeester Ahmed Marcouch tekent op 21 oktober een intentieverklaring met Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB), Politie Arnhem Noord/Zuid, Brandweer Gelderland Midden en MKB-Nederland. Een intentieverklaring waarmee partijen elkaar de belofte doen om criminaliteit en overlast gezamenlijk aan te pakken. Doel is om binnen een half jaar het keurmerk te realiseren.

Op de StAB-bedrijventerreinen (Het Broek, RijnPark, IJsseloord 1, Bakenhof, De Overmaat en Rijkerswoerd) heeft vrijwel elke ondernemer er in mindere of meerdere mate mee te maken: diefstal, brandstichting, inbraken of overlast. Bovendien is opkomende ondermijning een sluipende bedreiging voor de integriteit van het openbaar bestuur en bedrijfsleven. Het zijn gemeenschappelijke problemen waar alleen iets aan gedaan kan worden wanneer er wordt samengewerkt met StAB, gemeente Arnhem, Politie Arnhem Noord/Zuid, Brandweer Geldeland Midden en MKB-Nederland. Met de ondertekening van de verklaring spreken de partners de intentie uit om de criminaliteit en onveiligheid op de StAB-bedrijventerrein gezamenlijk aan te pakken. Daarnaast verbetert daardoor de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen en komt het ten goede aan het ondernemersklimaat.

Om een goed en duidelijk beeld te krijgen, is een zogenaamde nulmeting met een enquête een eerste stap. Deze enquête wordt de komende twee weken digitaal, via social media en persoonlijk aan de ondernemers op de bedrijventerreinen aangeboden. Partijen roepen met klem de ondernemers op om de enquête in te vullen. Met dit schriftelijk onderzoek wordt gekeken naar de huidige situatie. Hoe zit het met het gevoel van veiligheid onder ondernemers, bezoekers en werknemers? Hoeveel van de betrokkenen wordt wel eens geconfronteerd met diefstal, inbraken of andere vormen van overlast? De nulmeting geeft verder een goed beeld over de aard en de tijdstippen van overlast op de bedrijventerreinen. Vervolgens worden er meerdere fysieke schouwen overdag en ’s avonds gehouden. Deze kennis wordt aangevuld met bestaande cijfers over incidenten bij betrokken partijen. Dan volgt een stappenplan waarin staat beschreven hoe de situatie kan worden verbeterd. Vervolgens sluiten alle betrokken partijen een convenant waarin alle afspraken worden vastgelegd. Het doel is de eerste certificering in een half jaar te realiseren. Het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt concreet de mogelijkheid om gezamenlijk veiligheidsmaatregelen te treffen.

In heel Nederland worden momenteel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze. Schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Ongeacht het KVO-traject blijft het belangrijk om melding te maken van elk incident dat plaatsvindt bij StAB of bij de politie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden