Nederlandse militairen in het gezelschap van jonge Indonesische vrouwen in Purwokerto (Java), 25 juli 1947 (foto Nationaal Archief)
Nederlandse militairen in het gezelschap van jonge Indonesische vrouwen in Purwokerto (Java), 25 juli 1947 (foto Nationaal Archief) (Foto: )

'Week van de koloniale geschiedenis'

Museum Bronbeek organiseert van 20 t/m 27 oktober 2019 in de 'Week van de Koloniale Geschiedenis' een reeks activiteiten rond het thema 'Zij/Hij'.

Dat de Nederlandse koloniale militaire samenleving een mannenwereld was is een onvolledig beeld van de koloniale geschiedenis. Door de eeuwen heen hebben vrouwen in de Oost en de West belangrijke rollen vervuld. Ze waren concubines, tot slaaf gemaakten, echtgenotes en huishoudsters van witte mannen in de koloniën. Maar ze waren ook vrijheidsstrijdsters, verzetsheldinnen en ze dienden in het KNIL. Ze waren activisten en idealisten, die streden voor vrouwenrechten, beter onderwijs en betere gezondheidszorg. Bronbeek gebruikt het thema 'Zij/Hij' van de landelijke 'Maand van de Geschiedenis' om dit aspect uit de Nederlandse koloniale geschiedenis onder de aandacht te brengen.

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met ArtEZ, Focus Filmtheater Arnhem, Indo Filmcafé/Lux Nijmegen, Volksuniversiteit Arnhem en Stichting Moluks Historisch Museum. Het gedetailleerde programma van de Week is te vinden en te downloaden via www.bronbeek.nl

Meer berichten