Kick-Off Cultuur@CruyffCourts so Lichtenbeek

In 2019 gaat Cultuur@CruyffCourts op 14 verschillende Cruyff Courts door het hele land van start. In 2020 komen daar nog eens 14 Cruyff Courts bij. Op de Cruyff Courts vinden een aantal weken lang allerlei verschillende culturele activiteiten plaats waar kinderen en jongeren aan mee kunnen doen. Zo maken ruim 1.120 kinderen kennis met sport en cultuur in hun eigen buurt. Cultuur@CruyffCourts wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook gaat op het Cruyff Court van so Lichtenbeek Cultuur@CruyffCourts van start. Wij willen u daarom graag uitnodigen voor deze feestelijke aftrap.

De feestelijke aftrap van Cultuur@CruyffCourts, met o.a. een optreden van Nasser El Jackson, vindt plaats op 27 september van 10.00 tot 12.00 uur op het Cruyff Court Lichtenbeek, Wekeromseweg 6, 6816 VC Arnhem. Ook zijn er allerlei workshops voor kinderen. Zo geven Circus Stoffel, theater Koppig, Dans je Fit en Tudor Muziek, acte de préséance. Tijdens de aftrap zijn de wethouders Jan van Dellen en Hans de Vroome van de gemeente Arnhem én vertegenwoordigers van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Johan Cruyff Foundation, so Lichtenbeek en De Onderwijsspecialisten aanwezig.

Cultuur@CruyffCourts binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs
Cruyff Courts zijn veilige ontmoetingsplekken in vaak armere wijken waar kinderen en jongeren kunnen sporten. Cultuur wordt door veel ouders, kinderen en jongeren ervaren als abstract en ver van hun bed. Door op de Cruyff Courts te laten zien dat ook rap, dj-en, dansen en vloggen cultuur zijn, wordt het culturele aanbod concreet en bereikbaar. Tevens wordt de drempel naar structurele deelname verlaagd doordat de culturele lessen worden gegeven door cultuuraanbieders en buurtsportcoaches uit de wijk. Is er thuis geen geld om op les te gaan? Dan betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
In 2019 zijn 2 van de 14 Cruyff Courts geselecteerd binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Lichtenbeek biedt speciaal onderwijs aan kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Voor iedere leerling wordt passend onderwijs en passende ondersteuning aangeboden. Lichtenbeek is één van de scholen van De Onderwijsspecialisten. Op het speciale Cruyff Court van Lichtenbeek gaan een groot aantal activiteiten plaatsvinden. En krijgen deze leerlingen ook de kans om kennis te maken met verschillende cultuuraanbieders.

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur
In Nederland groeien 378.000 kinderen op in armoede. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, tóch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Sport en cultuur helpen een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk de samenleving.
 
Over de Johan Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen, overal ter wereld. Met sportprojecten voor kinderen met een beperking, de Cruyff Courts en Schoolplein14 krijgen deze kinderen letterlijk de ruimte. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren.

Samenwerking

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruyff Foundation bundelen met het project Cultuur@CruyffCourts de krachten om kinderen en jongeren uit armere wijken toegang te geven tot sport en cultuur dichtbij huis: op Cruyff Courts. Kinderen krijgen naast het al bestaande sportaanbod nu ook de mogelijkheid kennis te maken met culturele activiteiten zoals rappen, dj-en, dansen en vloggen.

Partners C@CC
Cultuur@CruyffCourts wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De VriendenLoterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn. Zo steunt zij maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven en geeft zij bekendheid aan hun werk. Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en horen. Door zelf cultuur te maken, geven mensen bovendien vorm en betekenis aan een veranderende omgeving. Met hulp van het LKCA wordt de duurzame en structurele doorstroom naar reguliere lessen gemonitord. We werken nauw samen met landelijke partners die het lokale aanbod kunnen verzorgen waarbij onder andere Iktoon bijdraagt aan de publiciteit.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden