De oorspronkelijke plaquette uit 1936 en een informatiebord over het De Monchy-monument.
De oorspronkelijke plaquette uit 1936 en een informatiebord over het De Monchy-monument.

Plaquette oud burgemeester S.J.R. De Monchy is na ruim 50 jaar terug op plek

De Monchy (1880-1961) was burgemeester van Arnhem in de periode 1921-1934. Hierna werd hij burgemeester van Den Haag waar hij in 1940 de 1e Nederlandse burgemeester was die door de Duitse bezetter uit zijn functie werd ontheven. Direct na WOII is hij van 1945 tot 1946 opnieuw burgemeester van Den Haag geweest.

Ter ere van De Monchy werd in 1936 op het naar hem vernoemde De Monchyplein in Arnhem-Zuid een groot monument onthuld. Het monument werd hem aangeboden namens de Arnhemse bevolking. In de bewoordingen van destijds “het was een initiatief van het Huldigingscomité uit de burgerij”. Op het monument waren 2 lichtgevende klokken aangebracht en een bronzen plaquette met de tekst “Mr. S.J.R. de Monchy burgemeester van Arnhem 24 oct. 1921 24 april 1934”.

Het grote monument was een ontwerp van stadsarchitect Johannes van Biesen en was grotendeels opgetrokken uit baksteen met een zgn. getrapte sokkel. Eerder had een andere architect, F. Baijlé, twee ontwerpen gemaakt die beide door de gemeente waren afgewezen.

Van Biesen is geen onbekende in Arnhem. Hij kwam o.a. ook op het idee om van de restanten van een afgebroken zuil van het in WOII vernielde Paleis van Justitie een oorlogsmonument te maken. De bekende beeldhouwer Gijs Jacobs van den Hof heeft dit monument vervolgens ook daadwerkelijk ontworpen. Verder is van Biesen o.a. ook bekend als de architect van het Arnhems Gemaal, de watertoren “de Steenen Tafel” en het voormalig Stedelijk Gymnasium aan de Statenlaan.

Midden jaren 60 werd het De Moncyplein geherstructureerd en kreeg het de vorm die het nu ook nog grotendeels heeft. Bij die herstructurering werd het De Monchymonument afgebroken, er was geen plaats meer voor. De plaquette bleef gelukkig bewaard en heeft vervolgens ca. 20 jaren ergens bij de gemeente in opslag gelegen.

Midden jaren 80 dook de plaquette plotseling weer op en werd het geplaatst in de Burgemeester De Monchyschool in Malburgen-West. Daar heeft het tot 2009 gehangen waarna het i.h.k.v. de gebiedsrenovatie Malburgen-West werd verwijderd.

Maar waar was het gebleven?

Voor zijn project over kunst in de publieke ruimte in Arnhem ging Theo Brink van de Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem op zoek naar de plaquette. Na meerdere organisaties en personen benaderd te hebben en een oproep op Facebook in voorjaar 2018, had hij na een tip na ca. 2 weken zoeken de plaquette gevonden. Hij bleek te staan op de kamer van de directeur van het Bruishuis in Arnhem die er al die tijd goed voor gezorgd had. Vervolgens heeft Brink Volkshuisvesting en de gemeente Arnhem benaderd met als bedoeling de plaquette herplaatst te krijgen op historisch verantwoorde grond, het De Monchyplein. Dat is uiteindelijk gelukt. De plaquette is sinds 18 september j.l. na ruim 50 jaar weer terug op het De Monchyplein. Het is geplaatst, inclusief een informatiebord, tegen de zijgevel van Hotel Zuid.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden