Vrijwilligersvacature van de week

Maatje TaalCentraal

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite met lezen, schrijven en/of rekenen hebben. In Arnhem zijn dat ongeveer 13.000 inwoners.

Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Laaggeletterdheid is dus een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Wist u dit alles niet? Dat kan kloppen, want er wordt vanuit schaamte weinig over gepraat. Daarom is de week van de alfabetisering (9 t/m 15 september) extra belangrijk. Hoe meer mensen dit weten, hoe meer er aan laaggeletterdheid gewerkt kan worden.

In onze participatiesamenleving moeten burgers zoveel mogelijk zelf hun weg zien te vinden en daarvoor de benodigde wegen kunnen bewandelen. Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om volwaardig deel te nemen. Zij kunnen daardoor in het dagelijkse leven – privé of op het werk – minder goed meekomen.

Vrijwilligerscentrale Arnhem is het project ‘TaalCentraal’ gestart.
Als vrijwilliger van TaalCentraal bent u een maatje voor mensen die Nederlands als eerste (moeder)taal hebben. U ondersteunt hen in de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en met digitale vaardigheden.

Als vrijwilliger van TaalCentraal bent u degene die vertrouwen geeft en helpt in het beter leren omgaan met deze basisvaardigheden. Door aan te sluiten bij hun vragen en bij datgene waarin zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Voorbeelden zijn dagelijkse handelingen zoals het helpen met een kaartje schrijven, brieven van de gemeente of andere instanties te begrijpen, helpen bij formulieren invullen, appen met (klein)kind, eetrecepten lezen en kunnen omrekenen, omgaan met navigatie, online een bloemetje bestellen of rekeningen kunnen controleren en betalen. Hiervoor zijn allerlei materialen beschikbaar zoals werk- en lesboeken toegespitst op de wensen en vragen van betrokkene.

Vindt u het leuk om mensen hierin te ondersteunen, neem dan contact op met Alex Smits, tel (026) 4422833, of via a.smits@rijnstad.nl

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden