Nieuwe locatiedirecteuren Het Rhedens

In schooljaar 2018-2019 heeft Het Rhedens twee nieuwe locatiedirecteuren verwelkomd. Voor Het Rhedens De Tender mevrouw Lydia Dröge en voor Het Rhedens Dieren mevrouw Marion Krabbenborg. Beiden hebben ruime ervaring in het voortgezet onderwijs en in leidinggevende functies.

Lydia Dröge is ruim 27 jaar werkzaam binnen het onderwijs. Het afgelopen schooljaar als teamleider van het voortgezet speciaal onderwijs en daarvoor 8 jaar als teamleider bij het Pro College in Nijmegen. In die hoedanigheid hield zij zich onder meer bezig met het versterken van zelfsturing, eigenaarschap, onderwijsinhoud en het vergroten van uitstroommogelijkheden, met de focus op werk. Met al haar ervaring en frisse, nieuwe inzichten is zij in maart dit jaar gestart als locatiedirecteur van Het Rhedens De Tender.

Marion Krabbenborg is bijna 40 jaar actief in het voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, waarvan 20 jaar als leidinggevende. De afgelopen 8 jaren was zij rector op het Dominicus College in Nijmegen. Zij is hier richtinggevend geweest in de bereikte cultuurverandering en de onderwijskundige innovaties. In februari dit jaar startte zij als (toen nog interim) locatiedirecteur op Het Rhedens Dieren, waar zij in korte tijd het vertrouwen van de collega's heeft gekregen door haar daadkracht en persoonlijke aandacht.

Het Rhedens prijst zich gelukkig met hun komst.

School voor iedereen

Het Rhedens is een algemeen bijzondere scholengemeenschap voor iedereen. Het doel van ons onderwijs is leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving, én bijdragen aan hun persoonlijke vorming. Alleen een diploma halen vinden we niet genoeg. We willen dat de leerling zijn talenten maximaal ontplooit en zich ontwikkelt tot een betrokken, sociale en zelfbewuste deelnemer aan de samenleving. Daarom is ons motto ‘leren, ontplooien, samenleven’.

Meer berichten