Hoe ziet het Arnhem van de toekomst eruit?

Hoe ziet het Arnhem van de toekomst eruit?Ministerie en provincie nodigen inwoners uit voor informatiebijeenkomst over Nationale Omgevingsvisie

In wat voor Arnhem willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving. Tegelijkertijd hebben we in ons land te maken met vraagstukken als: Hoe gaan maken we de overgang naar duurzame energie? En waar is nog ruimte voor meer windmolens en zonnepanelen? Of: Hoe houden we gebieden en steden bereikbaar en behouden we ook natuur? Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van ons land. Om inwoners van Gelderland hierover te informeren en hen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en een zienswijze in te dienen, organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatiebijeenkomsten in alle provincies. Op donderdag 29 augustus zijn inwoners van harte welkom in het provinciehuis.

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. Dat geldt ook voor de regio Arnhem/Nijmegen en de provincie Gelderland. De Nationale Omgevingsvisie helpt om goede afwegingen te maken. In de komende jaren moeten er in Gelderland tienduizenden woningen bijgebouwd worden, maar dit mag niet ten koste gaan van het mooie Gelderse landschap, de Veluwe en het coulisselandschap. Ook voor de overgang naar duurzame energie en circulaire landbouw moet er slim omgegaan worden met de beschikbare ruimte.

Kortom: Niet alleen Gelderland, maar heel Nederland staat voor grote uitdagingen. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) helpt provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Goede voorbeelden in Gelderland
Een voorbeeld van hoe er in de Provincie Gelderland wordt gewerkt aan het slim inrichten van de leefomgeving is de focus in de regio Arnhem/Nijmegen op 'next level mobiliteit'. Hier wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van vervoer zoals zelfrijdende voertuigen, deelsystemen, real-time datagedreven smart mobility en zero-emissie openbaar vervoer.

Ook probeert de provincie leegstand of dreigende leegstand op beeldbepalende locaties te voorkomen door het project 'Steengoed Benutten'. Hiermee krijgen leegstaande plekken een nieuwe invulling en worden ze bijvoorbeeld aantrekkelijker om te wonen of een bedrijf te starten. Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw inrichten van oude industriegebieden of dorpskernen met veel leegstand.

Inwoners van Gelderland kunnen op 29 augustus/september tussen 19:00 uur en 21:00 uur in het provinciehuis meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze indienen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden