Vernieuwd terrassenbeleid versterkt aantrekkelijkheid Arnhem

Arnhem - Arnhem is een gastvrije, bruisende stad. De vele terrassen in de stad dragen daar aan bij. Door middel van een geactualiseerd terrassenbeleid dat heldere kaders biedt voor ondernemers
wordt de aantrekkelijkheid van de stad verder versterkt.

Burgemeester Marcouch: "Het werd tijd voor een terrassenbeleid dat het karakter van Arnhem
weerspiegelt: gastvrij, ontspannen en sfeervol. De inrichting en uitstraling van een terras zijn de
verantwoordelijkheid van de ondernemer. De kwaliteit van de openbare ruimte en het waarborgen vande openbare orde, dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit vernieuwde beleid vindt de juiste balans tussen deze verschillende belangen. Met als resultaat dat de stad nog gezelliger en
gastvrijer oogt."

Pleinen en straten vol terrassen zorgen voor levendigheid en gezelligheid. Zonder heldere richtlijnen
kunnen terrassen echter ook leiden tot (geluids)overlast en verrommeling op straat als terrassen
bijvoorbeeld niet worden opgeruimd of bloembakken her en der worden neergezet. Ook is het
belangrijk dat voor terrassen duidelijke begrenzing wordt aangegeven om te voorkomen dat het
verkeer of andere ondernemers worden gehinderd. Tevens is de toegankelijkheid van de terrassen
een aandachtspunt. Het nieuwe beleid dat samen met bewoners bewoners, ondernemers en
brancheverenigingen KHN, regio Arnhem en Platform Binnenstad Arnhem is opgesteld bestaat uit
praktische regelds waarbij rekening is gehouden met de verschillende belangen.

Dit terrassenbeleid geldt, tenzij anders aangegeven, voor de hele stad. Het is een verdere uitwerking
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Meer berichten