'Nieuwe woningen zo groen mogelijk'

door Yadi Dragtsma

Portet van nieuw raadslid Dijk

Op deze woensdag, waarop de raad normaal gesproken vergadert, meldt Sjoerd Dijk zich even na achten bij Focus aan het kerkplein. Hij is sinds vorig jaar raadslid en verleent graag zijn medewerking aan een interview over wat hij wil met Arnhem. Dijk is daarmee het zevende raadslid in de serie portretten over nieuw bloed in de gemeenteraad.

arnhem - Hij is weliswaar nieuw in de raad, het reilen en zeilen binnen een gemeentelijke omgeving is hem bekend. 'Ik was al lid van D66 en ben werkzaam bij een gemeente, maar pas tijdens het referendum over bouwen in Meinerswijk werd ik politiek actief. Na een periode als fractievolger heb ik mezelf verkiesbaar gesteld en werd nummer drie op de lijst.´ Dijk houdt zich binnen de fractie bezig met wonen, ruimtelijke ontwikkeling en natuur.
Zijn enthousiaste manier van praten verraadt zijn passie voor bouwen, wonen en hoe de stad eruit moet zien. 'We hebben een tekort aan woningen, dus moet er de komende jaren gebouwd worden. Mij gaat het erom dat we nadenken over waar we dat doen en hoe die eruit gaan zien. Niet bouwen in het groen maar in de hoogte'. Op die manier maken wij optimaal gebruik van de schaarse ruimte. Het groen moet daarbij gespaard blijven, wat dat is ons kapitaal: Arnhem is en blijft groene stad nummer een.'

Inrichting van de stad

Maar woningen zijn volgens Dijk niet de enige prioriteit; ook wil hij zich inspannen om de inrichting van de stad te verbeteren. 'Als je kijkt naar wijken als de binnenstad en Malburgen, dan is daar enorm veel geïnvesteerd. Die moeite moeten we ook steken in wijken zoals Immerloo of 't Duifje. Naar zijn mening mag er sowieso meer aandacht komen voor de ontwikkelingen aan de zuidkant van de brug, waar strikt genomen meer Arnhemmers wonen in vergelijking met noord.

Sonsbeek as speerpunt

Ook Sonsbeek is een van zijn speerpunten. 'Arnhem is evenementenstad en een flink aantal daarvan vinden plaats in het park, wat ik op zich toejuich. Het is een van onze visitekaartjes. Maar juist daarom moeten we het wel beschermen en zorgen dat het park niet overvraagd wordt. 'Bescherming van het groene kapitaal en ecologisch bouwen zijn terugkerende thema´s in Dijks verhaal. ´Wel of niet bouwen in Meinerswijk was ooit de trigger. Het is echt een uitdaging om de balans te vinden in stedelijke ontwikkeling, met oog voor de natuur.'

Ook aan Dijk de vraag wat voor politicus hij wil zijn en wie zijn voorbeeld is. Hij denkt even na: 'Ik had vroeger mijn moeder als voorbeeld, die voor de PvdA raadslid was in Dodewaard. Maar als ik iemand moest kiezen, dan noem ik toch D66-boegbeeld Jan Terlouw: altijd op zoek naar het redelijke midden, altijd kijken naar gedeelde belangen.' Wat hij wil nalaten als hij uit de raad afzwaait? 'Toekomstige nieuwbouwprojecten moeten zo groen mogelijk worden gerealiseerd.'

Meer berichten