Tentoonstelling Boulevard Heuvelink

Meer dan een eeuw lang hebben leerlingen aan de Boulevard Heuvelink technisch onderwijs gekregen. Aan deze schoolfunctie is met de verhuizing van het onderwijs een eind gekomen. Het pand is door opZoom gerenoveerd tot een karakteristiek woongebouw met lofts. De voormalige klas- en praktijklokalen zijn getransformeerd naar 40 ruimtelijk woningen. Zo woon je in een voormalige tekenlokaal of timmerwerkplaats.

Om de geschiedenis in leven te houden heeft opZoom samen met enkele oud-leraren van de ambachtsschool een blijvende tentoonstelling gemaakt. In enkele monumentale vitrinekasten in de entreehal van het gebouw komt de voormalige schoolfunctie tot leven. De nieuwe bewoners zien daar gereedschappen en leermiddelen uit de vorige eeuw. Samen met oa rapportboekjes en technische tekeningen van leerlingen maken ze de oude functie tastbaar. Daarnaast zijn er door het gehele gebouw in de oorspronkelijke ramen naar de lokalen, historische foto's geplaatst van het onderwijs.

Foto oud leraren van links naar rechts:

Rienk Flendrie (oud-leraar gymnastiek), Jelle Mijer (oud-leraar brood en banket), Johan Wagemans (oud-leraar timmeren) en Kees van den Brink (oud-leraar horeca).

Meer berichten