Albert Oost: "Het vergroenen van de golven was een stuk vriendelijker geweest."
Albert Oost: "Het vergroenen van de golven was een stuk vriendelijker geweest." (Foto: Erlend Josephy)

Blauwe golven worden niet vergroend

In 1964 verscheen het inmiddels beruchte boek 'Ik Jan Cremer', waarin Jan - die ook een blauwe maandag 'op de kunstacademie in Arnhem gezeten had' - in dat boek enkele docenten van die academie nogal plastisch beschreef. Wat bijvoorbeeld te denken van directeur 'Pofbroek' en 'Henkie de Ondertafelrevolutionair'?

door Erlend Joséphy

Arnhem - Kort na de verschijning van dit boek werd op de afdeling 'Monumentaal Nieuwe Stijl' van die academie de 25-jarige docent Peter Struycken aangesteld. Monumentale kunstenaars waren het moe om altijd maar achteraf ergens een kunstwerk voor te maken. Dus wilden zij meedenken in bouwprocessen en planologie. De naam 'omgevingskunst' werd geboren. En 13 jaar later werd op het Roermondsplein het omgevingskunstwerk de 'Blauwe Golven' van diezelfde Struycken aangelegd.Maar thans is omgevingskunst de meest bedreigde richting van de Nederlandse kunstgeschiedenis. Volgens Struycken is zo'n 80 tot 90 procent van zijn werk in de openbare ruimte inmiddels ernstig verwaarloosd of gesloopt. En in 2017 leek het er dan ook even op dat 'zijn' Blauwe golven, die al 30 jaar verwaarloosd waren, ook zouden verdwijnen.

De Blauwe Golven

De gemeente Arnhem wilde het plein namelijk vergroenen om de opwarming van de binnenstad tegen te gaan, maar ook om de mens weer centraal te stellen op dit door auto's gedomineerde plein. Het Roermondsplein zou een groene verbinding moeten worden tussen de binnenstad van Arnhem en kunstacademie ArtEZ en Museum Arnhem. Maar de Arnhemse Vereniging Stadsschoon was van mening dat er 'geen enkel argument' was dat het kunstwerk 'Blauwe Golven' in Arnhem zou moeten worden gesloopt. Zij noemden de 'Blauwe Golven' uniek en 'het meest overrompelende voorbeeld van omgevingskunst uit de Arnhemse school'. Ze vonden wel dat het werk onderhoud nodig had en 'niet meer de oorspronkelijke frisse uitstraling had'. De Arnhemse gemeenteraad heeft hier goed naar geluisterd, want op 21 november j.l. bleek dat een meerderheid vóór het behoud van de Blauwe Golven was.

De omwonenden

Albert Oost, woordvoerder van de VVE Du Soleil, verbaasde zich met name nogal over het ingenomen standpunt door Groen Links. "Wij hadden verwacht dat juist Groen Links zou kiezen voor de optie waarbij er meer groen en minder stenen op het plein zouden komen. En ook dat er beter naar ons, omwonenden, zou worden geluisterd. Op slechts enkele bewoners na waren vrijwel alle bewoners van onze flat vóór vergroening van het plein. Dat zou beter zijn voor het milieu, het plein minder 'hard' maken, de luchtkwaliteit doen verbeteren en de geluidsoverlast inperken. Maar helaas is de politiek ons hierin niet tegemoetgekomen. Wij hadden toch voldoende steekhoudende argumenten? Jammer, maar het is niet anders, het is een gelopen race die wij niet meer kunnen terugdraaien. Peter Struycken heeft goed gelobbyd."

Meer berichten